Banken kunnen vrijer worden, wat goed is voor Enschede.

Albert Veldt 21.11.2013

De huizenmarkt zit erg vast. Dat komt mede door de economische crisis, maar wordt versterkt door de Europese restricties,

zeg maar Nelie Kroes, die bepaalde dat banken met staatssteun niet mochten concurreren. Omdat praktisch alle banken staatssteun kregen, was er dus geen concurrentie en betaalde u als klant een té hoge rente. De financierbaarheid van huizen of bouwgrond stond daardoor sterk onder druk.
In de laatste vergadering over de nota grondprijsbeleid van de gemeente Enschede had ik al opmerkingen gemaakt over deze situatie. Want door die rigide Europese maatregel is er juist een monopolypositie gecreëerd voor de banken waar ze helemaal niet blij mee waren. Globaal genomen zullen er als de hypotheekrente één procent naar beneden gaat ongeveer vijf tot tien procent méér hypotheken gesloten kunnen worden. Consumenten blij, banken blij en uiteraard ook onze Gemeente Enschede blij!! In mijn bijdrage afgelopen week stelde ik voor om alle middelen te gebruiken om de verkoop van huizen en gronden in Enschede mogelijk te stellen. Enkele raadsleden waren daar een beetje bang voor.
Inmiddels lost de zaak zich gelukkig vanzelf weer enigszins op omdat ze in Den Haag zich nu ook afvragen of deze bankensituatie wel gezond en goed voor onze economie is. Ondertussen heeft men hierover vragen in het Europees parlement gesteld en waarschijnlijk krijgen de banken binnenkort hun vrijere positie weer terug en kunnen ze weer rentetarieven aan gaan bieden tegen gunstige voorwaarden voor potentiële kopers.