Excellente overheid??

André Le Loux 05.12.2013

Deze week werd in de Gemeente de ontwikkelagenda Netwerkstad besproken.

Uitkomst van het overleg Provincie, Gemeenten en partners is dat een aantal fysieke projecten kan worden uitgevoerd met behulp van o.a een forse financiële bijdrage van de Provincie. Dat is een mooi gegeven. Het voorstel zelf was tekstueel van een dermate slechte kwaliteit dat het in onze ogen schandalig is hoe dit werd gepresenteerd. De termen als strategisch programmeren, onderzoeksfilosofie, sturingsfilosofie, ontwikkelperspectief, complementaire binnensteden en bovenal een excellente overheid vlogen je om de oren. Je zou denken dat de schrijver een poging deed om met een nieuw woord in de Van Dale te komen.
Naast de fysieke projecten werd er een scala aan activiteiten opgesomd die men nog zou gaan uitvoeren. Als men dit werkelijk allemaal zou willen uitvoeren dan mogen we wel een extra legertje ambtenaren aan het werk zetten en dan nog zou bij een evaluatie blijken dat er niets van terecht was gekomen.
Het is gewoon veel te veel, te ambitieus en niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Dat dit geaccepteerd wordt is een teken aan de wand en toont wederom aan dat de politiek nog verder verwijderd raakt van de burger!! Wij hebben dan ook vernietigend geoordeeld!!