Afvalstoffenheffing

André Le Loux 19.12.2013

Bij de begrotingsbehandeling hebben wij tot vier keer toe aangegeven dat de afvalstoffenheffing ook alleen maar voor het verwerken van afval mag worden gebruikt,

een doelheffing dus. Het heeft ons veel overtuigingskracht gekost om het College zover te krijgen dat zij onze visie overnamen. Ook hebben wij toen gewezen op een gerechtelijke uitspraak in Nijmegen. Nu blijkt dat een inwoner van Rhenen ook gelijk heeft gekregen van de rechter. Om het weerstandsvermogen op peil te houden heeft het college tijdelijk een miljoen euro uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing gehaald. Dit bedrag moet in 2017 teruggestort worden. Wij zullen er voor waken dat dit ook daadwerkelijk gebeurd!!! Onze wethouder financiën is gewaarschuwd.