Verslag van mij laatste werkweek in het jaar 2013.

Albert Veldt 19.12.2013

Zo aan het eind van het jaar wil ik u allen even meenemen naar mijn werkzaamheden en overdenkingen van deze laatste week van het jaar

en wat je als raadslid zoal mee maakt. Het begon vorige week met discussie over de nieuwe zuidelijke uitrit van de van Heek parkeergarage aan de Kuipersdijk. De nieuwe inrit is eindelijk geopend en je kunt er vanaf de Kuipersdijk zo inrijden. Komende uit de parkeergarage kan dat niet, deze richting op de Kuipersdijk is busbaan, dus moet je rechtsaf een lusje Beltstraat rijden om daarna weer over de Kuipersdijk de stad uit te gaan. Volkomen onlogisch en daar hebben wij als BBE al op gewezen in de raadsvoorstellen die de andere partijen klakkeloos accepteerden. In de Tubantia van 13 december stond dat bijna iedereen het verbod negeerde en rechtdoor de garage uit reed, wat ook de meeste logische weg is. De Wethouder heeft nu toegezegd deze situatie te zullen heroverwegen, hetgeen inmiddels gebeurd is. Hetzelfde geldt voor de Mooienhof waar je vanaf de Kuipersdijk niet in mag rijden. Je rijdt óf de parkeergarage in óf je rijdt het lusje zoals ik daarnet beschreef, maar je kunt dus nergens heen. Wij gaan de wethouder vragen de Mooienhof in twee richtingen open te stellen. Wordt vervolgd.

Veertien dagen geleden kreeg ik kreeg en vrouw aan de telefoon, gescheiden en moeder van drie kinderen in puberleeftijd, zij werkte al sedert 2000 bij de Gemeente Enschede. Werd in 2010 uitgeplaatst naar een beveiligingsbedrijf, in principe was dit een gedwongen situatie. Je accepteert een andere werkgever, of we gaan je ontslaan, tja wat doe je dan. Het beveiligingsbedrijf deed hetzelfde trucje door haar wederom over te hevelen naar een ander zusterbedrijf. Aangezien de vrouw inmiddels boven de veertig is en er voor haar geen subsidies verstrekt worden is zij het kop van jut geworden. Kan niet terugvallen op oude rechten en wordt nu gedreigd met ontslag, men wil van haar af omdat ze te duur is geworden. Ik maak een afspraak met haar om haar in persoon te leren kennen en te kijken wat ik voor haar kan doen. Ondertussen gebeld met haar oude werkgever, onze Gemeente Enschede, maar die geven niet thuis!! Ja Albert we hebben het al druk genoeg om van al die overtollige ambtenaren af te komen, wat wil je nou!? Op de afspraak enkele dagen later komt ze binnen en legt meteen de aanzegging voor haar ontslag van een advocaat op tafel. Hier is dus geen weg meer terug. Het enige wat ik kan doen is haar troosten en een goede advocaat aanbevelen die haar zaak gaat behandelen en die bereid is dat pro Deo te doen. Uit mijn verhaal blijkt dat het echt dringen is op de arbeidsmarkt in Twente en het verdringingseffect laat zich duidelijk zien. Jongeren met startkwalificatie en met een startersubsidie zijn nou eenmaal goedkoper. Gelukkig is zij wel blij met mijn advies, maar ik hou er toch een wrang gevoel aan over.

Daarna kreeg ik een mevrouw die mij als raadslid ten einde raad om hulp vroeg. Zij is 62 jaar, haar man van 67 jaar is medio september overleden. Door nieuwe wetgeving is het zo dat iedereen eerst 65 jaar moet zijn om in aanmerking te komen voor AOW. Zij kreeg die partner-AOW omdat haar man 65 jaar was, daarvoor werkte hij gewoon. Hij deed alle administratie, bankzaken en was fenomeen op de computer. Zij zorgde vroeger voor de kinderen en kan niets met de computer. Zoals gezegd, na korte periode van genoten pensioen overlijdt haar man en krijgt zij van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te horen dat zij geen AOW krijgt, zij is immers nog geen 65 jaar!!! Paniek, inschrijven bij het Werkplein, afgewezen, vraagt op het Werkplein via UWV bijstand aan, wordt afgewezen, moet digitaal. Zij belt mij medio oktober, heeft praktisch geen spaargeld en heeft nu geen inkomen. Ik heb haar in eerste instantie doorverwezen naar UWV en Formulierenbrigade. Zij gaat samen met vriendin op diens computer inloggen met DigiD om de aanvraag voor het UWV te doen, inmiddels is het 8 november en zij heeft nog steeds geen geld. Zij gaat 15 november weer lijfelijk naar het Werkplein/UWV en krijgt eindelijk een voorschot om de huur en vaste lasten te betalen, verder moet ze maar geld lenen van familie en buren!!! De aanvraag wordt ondertussen afgewezen, maar er staat een nummer bij om te bellen, dat doet zij op 3 december, de medewerker aldaar zegt haar gezien de noodzaak eind die week terug te bellen, hij doet dat niet. Zij belt mij ten einde raad op maandag 9 december, man verloren, in trauma en geen geld!!! Ik ga onmiddellijk voor haar aan de slag, dit is nou juist een situatie dat de gemeente Enschede en onze ambtenaren moeten laten zien dat maatwerk mogelijk is. Kijk wie je voor je hebt en in geval van overlijden van een partner moet de hulp onmiddellijk geregeld worden. Ik zal u mijn hulptocht verder besparen, maar na bellen met de betreffende wethouder is de zaak die vrijdag al financieel opgelost en zal deze mevrouw, weduwe (in rouwverwerking), moeder van kinderen verder geholpen worden door een consulent van de gemeente zonder vast te hoeven lopen in belcomputers of moeilijke digitale besognes. (Dit maakt mijn kerst als raadslid goed, maar het moet toch eigenlijk allemaal niet zo hoeven te gaan lijkt mij! Het zal je moeder maar wezen!)

Ik wens jullie allemaal een héél gezond 2014 toe en zal me in januari weer laten horen!