Bij krimp of geen groei moet Enschede efficiënter werken.

Albert Veldt 04.02.2014

Overal moet bezuinigd worden en dus moeten we ook in Enschede alles tegen het licht houden.

Eén van de zaken die ik aan wil snijden is de ongelijkheid in de stadsdelen. We hebben er vijf, maar als je kijkt naar de bevolkingsverdeling over die stadsdelen kun je jezelf afvragen of we het niet met drie stadsdelen af kunnen. U zult zeggen, “joh wat maakt dat uit” maar daar zit nou net een groot financieel voordeel in van, pakweg 1,5 tot 2 miljoen euro op jaarbasis.

De stadsdelen Noord en West hebben elk zo’n 25.000 inwoners, het Centrum 10.000. Als je de stadsdelen Zuid en Oost neemt, dan hebben die elk globaal 45.000 inwoners. Ik zou voor willen stellen een nieuwe indeling te maken voor drie stadsdelen die elk vanuit het Centrum beginnen en dan in drie delen worden uitgesneden waarbij we een verdeling krijgen van elk stadsdeel rond de 50 tot 55 duizend inwoners. De diverse wijkraden blijven bestaan en geven hun inbreng naar de Stedelijke commissie zoals we die nu ook kennen. We vergaderen dan in het Gemeentehuis en qua efficiëntie is dit veel effectiever, immers alle raadsleden kunnen meespreken en een mening geven. Nu wordt je vaak als raadslid verrast door besluiten die bijvoorbeeld in West genomen worden over de Haven die voor ons allemaal belangrijk is, of wat te denken van het Centrum waar beslissingen worden genomen over zaken die ons allemaal aangaan.

Als Burgerbelangen Enschede gaan we de komende tijd deze zaken met andere fracties bespreken en komen dan wellicht met een motie om deze zaken verder uit te werken. Kijkt u nog maar eens goed naar het voorstel, efficiënter werken, kortere lijnen en bovendien miljoenen op jaarbasis besparen. Andere steden zijn hier ook al mee bezig, dus “Gewoon samen doen”.