Kerntakendiscussie zet rem op samenwerking wonen en zorg

Ben Sanders 13.02.2014

Woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties krijgen te weinig ruimte om samen te zorgen voor een passend aanbod van wonen en zorg.

Door de hervormingen van de langdurige zorg staat hun samenwerking onder druk, stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in zijn advies ‘Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn’.

Kerntakendiscussie gaat ten koste van samenwerking. De strenge afbakening van taken voor woningcorporaties en zorgverzekeraars helpt ook al niet. Toezichthouders zien er steeds strenger op toe dat organisaties met een woon-, zorg- of welzijnstaak zich beperken tot hun kerntaak. Dit gaat ten koste van de samenwerking tussen deze organisaties, terwijl dat juist hard nodig is, helemaal nu de groeiende vraag naar thuis wonen met zorg steeds verder uit de pas loopt met het aanbod. Zo krijgen de komende jaren jaarlijks circa 12.000 ouderen en gehandicapten geen ZZP 3 of 4 indicatie meer voor een plek in een verzorgingshuis, terwijl en mede daardoor de vraag naar ‘verzorgd wonen’ nog steeds groeit. De lokale kracht wordt ingeperkt, Het zijn tegengestelde bewegingen. Enerzijds wil het Rijk dat gemeenten hun “lokale kracht” gebruiken om ervoor te zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. De ingezette scheiding van wonen en zorg vraagt om keuzevrijheid en autonomie.
Dat geldt m.n. voor ouderen die niet in, maar wel in de buurt van een verzorgingshuis willen wonen. En voor hulpbehoevenden die zelfstandig kunnen en willen wonen in een z.g. domotica huis zonder drempels, maar met een alarmknop en een gemeenschapsruimte om de hoek voor de sociale contacten. Het wordt steeds noodzakelijker dat corporaties naast (sociale)huurwoningen ook investeren in faciliteiten voor de buurt. Bij een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van al die partijen moet er ook samengewerkt kunnen worden met voldoende mogelijkheden.
Zij moeten dus niet te strak in het pak worden genaaid.’ Wie weet kan de renovatie van Oost Boswinkel hierin wel een mooi voorbeeld worden. De toekomst zal het leren!!