Burgerbelangen Enschede en de speerpunten in Noord

Niels van den Berg 07.03.2014

Na bijna vier jaar is het goed om als partij de balans op te maken in stadsdeel Noord.

Wij hebben er nooit een geheim van gemakt voorstander te zijn van de luchthaven. Die luchthaven gaat er nu binnen afzienbare tijd ook komen. Verder denk ik aan de studenten huisvesting problematiek, die sinds het begin onze aandacht heeft gehad en waar inmiddels een oplossing voor is gevonden een goede uitkomst voor de leefbaarheid in Twekkelerveld.
Wij hebben getracht zoveel mogelijk wijkraadvergaderingen te bezoeken. Maar met vaak volle agenda’s is het niet altijd mogelijk geweest. Echter hebben we zeer goede contacten met de wijkraad voorzitters, en op die manier is het effectief en slagvaardig werken in beide richtingen. Hier komt onze slogan ”gewoon samen doen” mooi tot uiting. Wij hebben ons vier jaar lang laten zien in uw stadsdeel. Wij hebben aan menig keukentafel gezeten, en wij zijn prima benaderbaar geweest. Voor de komende periode gaan we er wederom vanuit dat wij geen extra lastenverhoging voor de burger hoeven in te voeren. Specifiek voor Noord geld dat Verkeer m.b.t. het luchthaventerrein mag niet wijkbelastend worden en dient te passen binnen de contouren zoals die zijn vastgesteld, met indien nodig t.z.t. de aansluitingen op de A1 en nieuwe NOEK (Noordelijke Ontsluiting Enschede Kennispark).
De recente plannen vanuit provincie en ondersteunt door de dorpsraad Lonneker om te pleiten voor een rondweg op bestaande wegen kan op onze steun rekenen. In Twekkelerveld dient een jongeren ontmoetingsplek te worden gerealiseerd. De behoefte in Twekkelerveld aan één wijkcentrum blijft bestaan. Samen met de wijkraad wil Burgerbelangen actief zoeken naar oplossingen.
De wijkpolitie dient een fysieke plek in het servicecentrum Noord te behouden. Tijdens evenementen rondom het stadion en op het UT terrein moet parkeren in de wijken zoveel mogelijk worden ontlast. Prioriteit dient te worden gelegd bij een optimale afstemming van activiteiten tussen de verschillende partners. Een in te stellen tijdelijke parkeerverbod bij wedstrijden kan hier een bijdrage aan leveren. Optimalere bezetting van de aanwezige P&R mogelijkheden.
Samen met bewoners en woningbouwcorporaties een nieuwe visie Mekkelholt ontwikkelen in combinatie met duurzaamheidmaatregelen. Met als doel de renovatie van de wijk eerder te kunnen realiseren.