De coalitie

Barbara Doosje 15.05.2014

Het bestuur van Burgerbelangen heeft vorige week na uitvoerig overleg akkoord gegeven aan het concept coalitieakkoord

zoals dat was onderhandeld door onze onderhandelaars, Andre le Loux, Hans van Agteren en Niels van den Berg.
Wij zijn erg blij met dit akkoord en in het bijzonder met alle punten die in ons verkiezingsprogramma stonden en die de komende vier jaar verwezenlijkt gaan worden. Zoals het samenwerken met de burger en het bedrijfsleven, 70+ nog altijd gratis met de bus, een fietspad langs de Zuid Eschmarkerondweg en het eerste stukje van de Euregioweg, het op de lange baan schuiven van de Usseler Es (helaas kon deze om technische redenen niet direct uit de planvoorraad), geen lastenverzwaring voor de burgers, een transparante boekhouding, meer geld naar de wijken en zo kunnen we nog wel even doorgaan. In het bijzonder zijn we blij dat Enschede met deze partijen een fris bestuur heeft, met een duidelijk andere bestuursstijl waar de burger de komende jaren veel gemak van gaat hebben. Wij wensen de coalitie een goede raadsperiode toe!