Een nieuw seizoen

Niels van den Berg 28.08.2014

Het zomerreces is achter de rug en we zijn inmiddels weer gestart met een nieuwe politieke jaargang.

In feite kunnen we stellen dat ‘ het echte werk’ nu gaat beginnen. De komende jaren zullen jaren zijn die er op veel beleidsterreinen sober uit zullen zien. Dit treft een groot aantal inwoners van onze stad.

Voor Burgerbelangen Enschede zal de focus de komende periode vooral gericht zijn op de transities AWBZ en jeugdzorg. Maar ook de ontwikkelingen omtrent de WWB, de daaraan gerelateerde zoekperiodes en de MAU gelden hebben onze aandacht. We hebben de laatste tijd steeds vaker mail ontvangen van burgers die in uiterst vervelende situaties zijn beland. In het coalitieakkoord zijn er afspraken vastgelegd en dus is zomaar afwijken van de ingezette koers niet een vanzelfsprekendheid. Maar er serieus aandacht aan besteden en vervolgens bekijken welke mogelijkheden er wel zijn om het leed te verzachten is het minste wat we kunnen en zullen doen.

Tot slot hebben we in het eerste fractieoverleg van gisterenmiddag ook een aantal kleinere dossiers doorgesproken die evengoed de aandacht verdienen. Kortom we zijn weer begonnen!