Premie en eigen risico zorgverzekering toch weer omhoog?

Ben Sanders 28.08.2014

“De premie voor de basisverzekering gaat volgend jaar met een tientje per maand omhoog.

De Jaarpremie wordt dan 1215 euro. Dat melden bronnen rond de begrotingsonderhandelingen. Het verplichte eigen risico stijgt naar verwachting ook met 15 euro per jaar naar € 375,00. De coalitiepartijen, het kabinet en de gedoogpartijen D66, ChristenUnie en SGP gaan tijdens de onderhandelingen uit van een jaarlijkse premie van 1215 euro per volwassene in 2015. Dat is een stijging van 114 euro in vergelijking met vorig jaar. Het bedrag is een richtlijn voor zorgverzekeraars, die uiteindelijk zelf hun tarieven bepalen. De premie stijgt vanwege de overheveling van zorg naar gemeenten en het feit dat werkgevers die teveel meebetaalden aan de zorgverzekering nu wettelijk worden gecompenseerd. Een woordvoerder van minister Schippers wil de informatie niet bevestigen. De plannen met de zorgverzekering zullen pas op Prinsjesdag, 16 september, definitief worden bekendgemaakt.” Bron: RTL Nieuws/ANP.

Het vreemde is nu weer dat we vorige week mochten vernemen dat de gezamenlijke Zorgverzekeraars vorig jaar een slordige € 1,4 miljard netto winst hebben gemaakt. Niemand is schijnbaar in staat om de werkelijke situatie helder te krijgen. Huisartsen slaan alarm lees je in Tubantia, de patiëntenfederatie NPCF spreekt over ‘dramatisch hoge zorgkosten’. Een enkele Zorgverzekeraar (o.a. CZ) vindt dat de grens is bereikt. Huisartsen vrezen dat nog meer patiënten gaan afzien van behandeling. De Landelijke Huisartsen Vereniging meldde in juli al dat ‘zorgmijden’ zorgwekkende en onverantwoorde vormen aanneemt. Minister Edith Schippers (VVD) ontkent in alle toonaarden dat er sprake is van ‘zorgmijden’. Uit NIPO onderzoek is wel gebleken dat in 2013 al ruim 20% van de Nederlanders zorg mijdt vanwege de kosten! In 2012 hadden ca 200.000 mensen een betalingsregeling met hun zorgaanbieder, in 2013 waren dat er al 700.000 en naar verwachting worden dat er volgens de Ned. Zorgautoriteit in dit jaar 2014 zelfs meer dan 1000.000. Dat is in twee jaar tijd 5 x over de kop. O ja, Min. Schippers wil wel de Zorgtoeslag aanpakken, zij gaat alleenstaanden met een inkomen tot € 28.500,000 en met een partnerinkomen tot € 37.145,000 compenseren met € 9,50 per maand. En ja, de Zorgverzekeraars bepalen uiteindelijk de premiebedragen zegt ze, en daar KAN ZIJ dan niets aan doen!
Conclusie: ZORG DAT JE GEZOND BLIJFT!