Aanvullende maatregelen WWB

Barry Overink 11.09.2014

De afgelopen dagen staan de kranten vol over de aanvullende maatregelen

die zouden kunnen worden ingezet om de kosten van de bijstandsuitkeringen terug te dringen naar het niveau dat Den Haag ons heeft opgelegd. Eén van de zes voorgestelde punten is het aanvullend opgebouwde pensioen te laten verzilveren voor je 65e. Burgerbelangen vindt dit een onacceptabele maatregel, waar wij dan ook niet mee in kunnen stemmen. Dit hebben wij inmiddels de wethouder maandag laten weten.

Het probleem is dat er van uit het rijk naar de werkloosheid in de regio wordt gekeken. Afhankelijk daarvan krijgen wij gelden vanuit het rijk. Voor de regio Twente is de werkloosheid 12,2% terwijl wij in Enschede een werkloosheid hebben van 18,5%. Dit zorgt voor een structureel tekort van 1,3 miljoen, welk tekort voor 2015 moet zijn gereduceerd. Burgerbelangen heeft maandag tijdens de raadsvergadering voorgesteld om met andere maatregelen te komen die humaner van karakter zijn en die onze samenleving minder hard raken.

Naar aanleiding van de onrust die is ontstaan over de bezuinigingen en ook de 4-weken zoekperiode, heb ik – als een soort van stage – afgelopen maandag meegelopen met een team van het UWV op het werkplein en heb meegekeken of de aanvragen van een uitkering worden uitgevoerd zoals wij het beleid in de raad hebben vastgesteld. Ik heb kunnen constateren dat dit, bij de zaken waarbij ik aanwezig was, gebeurt.

Constructief als wij zijn, hebben wij tijdens de vergadering van afgelopen maandag alternatieven aangedragen. We zouden kunnen bezuinigen op 23+ mensen die inwonend zijn bij hun ouders; zij hebben recht op een volledige bijstandsuitkering van circa € 650 euro per maand.

Daarnaast moet de kern worden aangepakt. Denk hierbij aan het stimuleren en faciliteren van bedrijven om deze naar Enschede te kunnen krijgen zodat er veel meer werkgelegenheid ontstaat. Alleen zo kunnen wij het aantal aanvragen van uitkeringen de baas; 6800 werklozen is echt te veel voor een stad als Enschede!