Chaos in Oost?!

Niels van den Berg 11.09.2014

Afgelopen dinsdag, tijdens de stadsdeelcommissie Oost heb ik mij verbaasd over de chaotische wijze van vergaderen.

Raadsleden zaten her en der verspreid tussen de mensen in de zaal,. Burgerparticipatie, interactie met de burgers. Allemaal dik in orde maar deze vergadering is zo amateuristisch op mij overgekomen dat ik aan het einde van de avond de moeite genomen heb om mijn ongenoegen te delen met de overige commissieleden. Dhr. Tillema van D66 was de enige die mijn relaas volledig onderschreef. De overigen vonden het een zeer positieve verandering om burgers en politiek bij elkaar te brengen. Tijdens het informele deel is deze wijze van vergaderen op zichzelf niet verkeerd. Maar wanneer er inhoudelijke agendapunten of raadsvoorstellen behandeld moeten worden is het naar mijn mening een must om in de traditionele setting de besprekingen te voeren.
Met twee microfoons en raadsleden onherkenbaar en verspreid in de zaal is het erg lastig om met elkaar te debatteren. Het gaat uiteindelijk om de politieke besluitvorming. De volksvertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor die besluitvorming en het is daarbij een verantwoordelijkheid van ieder individueel raadslid om in het voortraject contact te leggen en te onderhouden met de betreffende doelgroep in de vorm van bewonersteams, verschillende platvormen, individuele burgers en niet in de laatste plaats de dorps -en wijkraden.
Als een ieder die taak uitvoert naar behoren is het niet meer nodig om chaotische vergaderingen te beleggen. De burgers weten uiteindelijk wie hun belangen al dan niet behartigt en volgen de politieke discussie op een gestructureerde wijze in een daarvoor geschikte omgeving. Het service centrum Oost leent zich er uitstekend voor en met enige creativiteit is dan ook de burger prima te betrekken in de processen, zoals we dat eigenlijk de afgelopen jaren ook voorbij hebben zien komen. Saillant detail is dat de commissie leden het als positieve ontwikkeling hebben ervaren. De dorpsraad, bewoners en overigen waarmee ik regelmatig contact onderhoud hebben zich er net als mij op zijn zachtst gezegd over verbaasd. Gewoon Samen ANDERS Doen zou ik durven stellen. Ik mag hopen dat dat licht ook bij de acht overige fracties gaat branden.