Het Beleidsplan WMO2015

Ben Sanders 11.09.2014

De hele invoering van de WMO houdt mij namens Burgerbelangen al nadrukkelijk bezig vanaf 2006.

Het is dan ook vanaf het begin een hele operatie gebleken, met in 2007 de ‘beleidsarme’ invoering, daarna de definitieve invoering WMO en nu dan de invoering met een z.g. ‘zachte landing’ van de nieuwe WMO 2015.

Door de jaren heen hebben wij in Enschede al wel de nodige expertise opgedaan en meegewerkt aan diverse ter zake doende pilots. Het vele en intensieve werk wat de ambtelijke organisatie en oud wethouder Wallinga en onze huidige wethouder hebben verzet, heeft er toe geleid dat we een werkbaar en verantwoord beleidsplan WMO2015 hebben liggen. Burgerbelangen heeft een aantal technische vragen gesteld, die tot tevredenheid helder en duidelijk zijn beantwoord. Wel staan er nog een aantal vragen open die nog beantwoord moeten worden. Wel een punt van aandacht en actie is de communicatie m.b.t. de veranderingen binnen de zorg. Er is in de achterliggende tijd onvoldoende duidelijk en te weinig gecommuniceerd. Wij vragen dan ook aandacht voor het scheppen van duidelijkheid. Landelijk horen we veel verhalen over de z.g. ‘Wens-wachtende’ (AWBZ) met een ZZP-3 of -4 indicatie voor een plaats in een zorginstelling. Deze mensen zijn inmiddels ‘echte’ wachtende geworden zonder dat in ieder geval de staatssecretaris het in de gaten had. Kamers in de zorginstellingen staan leeg terwijl het geld er wel voor is. Dat is in Enschede niet aan de orde maar hoe dan ook, dat moeten we wel goed in de gaten houden.

We moeten het doen met het geld dat we krijgen, voor ons is dat een kleine 20% wat we moeten bezuiniging binnen de WMO. Maar hoe dan ook we mogen het straks niet toestaan en accepteren dat door financiële tekorten burgers niet (meer) kunnen krijgen wat voor hen nodig is en dat er daardoor een kans op gevaarlijke situaties, vereenzaming of verwaarlozing gaat ontstaan. Het jaar 2015 is een overgangsjaar, in dat jaar moet er zoveel mogelijk worden gekeken of het allemaal loopt zoals gepland en moet dat wat niet goed is geregeld zoveel mogelijk worden bijgestuurd en aangepast zodat de definitieve invoering in 2016 ook met een ‘zachte landing’ kan geschieden en alles zo goed mogelijk is geregeld.  Wordt vervolgd.
E.e.a. is ook terug te vinden en terug te luisteren op: www.raad053.nl