Waarom niet? Nou daarom niet!

Marc Teutelink 25.09.2014

Dit was vroeger één van de meest gebruikte uitspraken van ouders, wanneer hun kinderen lastige vragen stelden.

Met behulp van “daarom niet” kwamen ze er mooi onderuit en hoefden ze geen antwoorden te geven. Tegenwoordig wordt deze uitspraak vrijwel niet meer gebruikt. Het is de ouders van onze generatie duidelijk geworden dat het vaak beter is de kinderen uit te leggen hoe de vork precies in de steel zit. Kinderen als volwaardig beschouwen en als gelijke benaderen, levert veel meer rendement op. Ze kunnen de ouders van tegenwoordig zelfs wel wat leren. Met andere woorden, de tijd van “daarom niet” is voorbij.

Maar waarom doen we het dan wel met onze mede stadsgenoten. Toen de bewoners van de Beekwoudehoek vroegen waarom de groenstrook grenzend aan hun gronden moest verdwijnen, kregen ze eigenlijk een soort “daarom” te horen. Natuurlijk accepteert men een dergelijk antwoord niet. Men wil als volwaardig en gelijkwaardig behandeld worden. De bewoners vroegen zich terecht af waarom bijvoorbeeld het gehele plan niet een meter of twee opgeschoven kon worden en waarom de wadi of de beek die de gemeente voornemens is aan te leggen achter de huizen, zo breed moest zijn. Eigenlijk vroeg men om een aantal alternatieven te onderzoeken, waarmee de groenstrook wel bewaard zou kunnen blijven. Terechte vragen toch? Maar de gemeente kwam niet met de gewenste informatie op de proppen.

Dit kan natuurlijk niet. We hebben als coalitie afgesproken beter te communiceren, en daar past een dergelijke houding niet bij. Waarom zou je de bewoners niet gewoon vertellen dat er wel degelijk alternatieven zijn onderzocht, maar dat deze zijn afgekeurd en vertel dan ook gewoon waarom ze zijn afgekeurd en hoever je als gemeente wel kan gaan. Kan het niet vanwege geld? Vertel dat dan! Gaat het niet vanwege juridische aspecten? Licht deze dan zorgvuldig toch! Met andere woorden: wees open en transparant. Dan bereik je veel meer.

Burgerbelangen heeft dit uiteindelijk met de VVD en D66 opgepakt. Het had wel wat voeten in de aarde… Uiteindelijk heeft de gemeente alle alternatieven uit de doeken gedaan, heeft de consequenties uitvoerig met de bewoners besproken en hebben de bewoners ondertussen geaccepteerd dat de groenstrook niet te redden valt. De bewoners hebben het gewaardeerd dat wethouder van Houdt uiteindelijk persoonlijk met hen in gesprek is gegaan en de manier waarop hij dit heeft gedaan. Wij hopen dat deze week de laatste puntjes op de I gezet kunnen worden en dan kan het project ‘Beekwoudehoek” van start.

Terug kijkende op dit geheel, kan ik niet anders concluderen dan dat dit alles voorkomen had kunnen worden, door de communicatie met de bewoners op een juiste manier te doen. Nogmaals, de tijd van “daarom niet” is voorbij en de tijd van participatie is begonnen. Ik hoop dat men hier van heeft geleerd en worden toekomstige trajecten op een zorgvuldigere manier opgepakt. Wij zullen daar kritisch op blijven…