Het Rutbeek

Marc Teutelink 09.10.2014

Het Rutbeek is een begrip in Enschede. Wie heeft er in zijn jeugd nu niet gezwommen, gefietst, gesurft of geschaatst.

Tegenwoordig kan men er ook skiën en is er een fantastisch klimbos gerealiseerd. Vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw, stond er ook al een Bungalowpark op de wensenlijst. In 2011 is daar pas echt mee begonnen en heeft men een openbare aanbesteding uitgeschreven.

Het resultaat is een fantastisch plan voor een bungalowpark, in het groen, waarbij 250 bungalows worden gerealiseerd veelal in oude Twentse stijl. Een park waarbij rust en recreatie samen gaat met de natuur en de Twentse schoonheid. Laten we wel zijn, niemand zit te wachten op een betonnen bungalowpark zonder natuurschoon; dat trekt geen mensen.

Wij zien het bungalowpark als een enorme stimulans voor Enschede en de gehele regio en zien dan ook de indirect voordelen; zo zal ook de plaatselijke middenstand en de horeca volop profiteren van. Naast deze indirect voordelen zien wij met name de directe voordelen, zoals de 180 fte die de exploitatie van het bungalowpark zal opleveren. Daarvan zijn een groot aantal voor laagopgeleiden die hopelijk rechtstreeks tot een verlaging van het aantal mensen uit de bijstand zal leiden. Ook ondernemers in de directe omgeving, zoals de skiheuvel, zien de stimulans en zijn dan ook genegen verdere investeringen te doen.

Alleen maar voordelen voor Enschede, lijkt het. Ware het niet dat de ontsluiting van het park tot veel commotie leidt. De gemeente heeft na langdurige overweging met veel onderzoeken gekozen voor een ontsluiting via de Hegebeekweg, die vervolgens gedeeltelijk verhard moet worden. Omwonenden hebben een alternatieve route waarbij het verkeer (auto’s en vrachtwagens) via een brug over het Rutbeek moet worden geleid dwars door recreatie gebied en het toekomstige park. Onze fractie heeft vervolgens beide routes bekeken en uitgebreid bereden (met auto en fiets). Naast de extra kosten van € 1.3 miljoen zal de brug ook veel effect hebben op de bestaande recreatie mogelijkheid en een autoluw park lijkt hiermee niet mogelijk, de ontsluiting gaat er immers dwars doorheen. Kijkende naar het verschil in kosten en afwegende de opbrengsten qua werkgelegenheid, kunnen wij niet anders concluderen dan dat de voorgestelde route, de Hegebeekweg, de meest geschikte route is.

Wij realiseren ons dat het verharden van wegen niet de voorkeur heeft van de gemeenteraad en dat dit ook als zodanig is opgenomen in de bestemmingsplannen. Wij vinden echter dat het belang van werkgelegenheid in deze situatie zwaarder telt. Het plan voor ontharding van andere verharde wegen als compensatie voor het verharden van de Hegebeekweeg vinden wij sympathiek en wij zullen dan ook samen met andere partijen een motie hierover samenstellen. Het verharden mag bovendien enkel en alleen plaatsvinden indien voor 100% zeker is dat het bungalowpark zal worden gerealiseerd.

Burgerbelangen is blij dat de gemeente heeft toegezegd met direct betrokkenen op te trekken om overlast tot een absoluut minimum te voorkomen en wij zullen daar ook zeer kritisch op zijn en blijven.