Afval

Marc Teutelink 01.02.2015

De laatste periode is er al veel gesproken over afval en dan met name over de frequentie waarop de grijze container moet worden opgehaald. Op dit moment is het nog eenmaal per 2 weken, maar het zou zomaar naar 4 wekelijks kunnen gaan. Ten minste … in de programmabegroting was daar al een voorschot op genomen en nu zou ook nog de afval verordening worden aangepast met een mogelijkheid tot verruiming van de ledigingsfrequentie. Kan dat dan zomaar? Het antwoord is nee, dat gaat niet zomaar! 

 

Burgerbelangen onderschrijft de ambitie van de gemeente Enschede om te streven naar een hergebruik percentage van 90% en nog slechts 50 kg huishoudelijk restafval per inwoners per jaar in 2030. Of deze ambitie uiteindelijk een te grote is, moet blijken. Feit is wel dat er inderdaad slecht wordt gescheiden en dat we zonder maatregelen deze ambitie met geen mogelijkheid zullen benaderen. Maar we moeten wel oppassen voor het simpelweg invoeren van maatregelen als het verruimen van de ledigingsfrequentie, ongeacht of dit een aanzienlijke besparing oplevert. Zonder aanvullende maatregelen en mogelijkheden zal dit enkel leiden tot een toename aan zwerfafval en zeker tot een versobering van de dienstverlening. 

 

Het verruimen van de ledigingsfrequentie om de burger te dwingen beter te scheiden is ons inziens de verkeerde aanpak. Het verruimen van de ledigingsfrequentie moet een gevolg zijn van een beter scheidingsgedrag en niet andersom. Als uiteindelijk blijkt dat de grijze containers inderdaad maar voor een kwart gevuld zijn na 2 weken, voor zowel grote als kleine huishoudens, en er zelfs na 4 weken geen stankoverlast is van niet opgehaalde containers (officieel moet afval van eten, de grootste veroorzaker van stankoverlast, in de groene container!), dan pas is het mogelijk om de ledigingsfrequentie te verruimen. En dat zou dan uiteindelijk weer tot een verlaging van de afvalstoffen heffing moeten leiden.


Met andere woorden: Burgerbelangen vindt dat de burgers niet gedwongen moeten worden om beter te scheiden, maar moeten worden gestimuleerd. En stimulatie gaat vaak het best met financiële middelen. Als men ziet dat beter scheiden ook beter is voor hun portemonnee, dan zal er vanzelf beter worden gescheiden en levert dit uiteindelijk minder kosten op voor de gemeente omdat er minder rest afval wordt aangeboden. En ja, grootverbruikers en slechte afval-scheiders moeten dan misschien wel wat meer betalen of meer moeite doen! Dat wordt dan een keuze …

 

Maar gaat de frequentie dan inderdaad op den duur naar 4 weken? Nee, dat hoeft helemaal niet. Bij andere gemeentes zijn met stimuleringsmaatregelen goede resultaten behaald, waarbij de frequentie uiteindelijk helemaal niet naar benden hoeft te gaan. Burgerbelangen zal wat dat betreft altijd kritisch blijven en ervoor pleiten dat de huidige dienstverlening op peil blijft en daar waar mogelijk verbeterd wordt en dat de tarieven voor de afvalstoffen heffing omlaag worden gebracht.

 

Ondertussen is de afvalstoffen verordening teruggetrokken. Heel goed, laten we eerst maar goed beleid maken en dan kijken we verder.