Klap na klap in de thuiszorg, de ene na de andere zorgaanbieder valt om! Heimwee naar het oude ziekenfonds!

Ben Sanders 01.02.2015

Dit stond er vorige week in TC Tubantia mede naar aanleiding van de ‘Zorgenquête’.

 

Het lijkt wel of de kaalslag in de thuiszorg is begonnen, nog voordat er ‘keukentafelgesprekken hebben plaatsgevonden -zoals er is afgesproken- moesten organisaties al direct beginnen met het korten op de HH uren. Mensen die de HH nodig hebben zitten in grote onzekerheid, personeel die de HH moet doen zit in grote onzekerheid. Landelijk zijn er al meer dan 9000 ontslagen binnen de Hulp in de Huishouding.


Afgelopen maandagavond waren er bij de behandeling in de Stedelijke commissievergadering een aantal insprekers die met en z.g. ‘Hoge indicatie’ afhankelijk zijn van hulp om zelfstandig te kunnen wonen. Hun ervaringsverhalen hoe of het nu gaat vanaf 1 januari waren zeer emotioneel en schrijnend. Voor deze mensen stort als het ware de wereld in! De clienten (zorgvragers) krijgen verschillende mededelingen en adviezen, bijv: Heeft u een indicatie en beschikking voor huishoudelijke hulp? Dan verandert er iets voor u. De ondersteuning wordt vanaf 1 januari 2015 anders georganiseerd. U krijgt een nieuwe beschikking waarin geen uren meer genoemd worden. In plaats daarvan maakt uw aanbieder samen met u afspraken over het behalen van een schoon huis. Iedereen die een beschikking Huishoudelijke Hulp (HH) heeft wordt omgezet. U krijgt een nieuwe beschikking voor Ondersteuning bij het Huishouden die ingaat op 1 januari 2015. Loopt uw huidige indicatie HH door na 1 januari 2015? Dan krijgt u wel een nieuwe beschikking maar deze gaat pas in op 1 april 2015. Wilt u meer informatie? 


Lees dan de informatiekaart ‘Huishoudelijke Hulp’ of kijk eens bij veelgestelde vragen. Maar wat gebeurt er nu, Bij veel cliënten met een doorlopende beschikking tot april 2015 is reeds bezuinigd, zonder beschikking of keukentafelgesprek. Daar komt bij dat de huishoudelijke hulp zelf de nieuwe uren aan de cliënt maar even moest doorgeven.

 

Een van de teamleiders van een zorgaanbieder schreef aan de huishoudelijke hulpen het volgende:

 

‘Van verschillende medewerkers komt de vraag wat mogen we nog doen bij de cliënten. De nieuwe indicatie houd in dat we moeten zorgen voor een schoon en leefbaar huis in, alleen in de leefruimtes. Dus vertrekken waar niet geleefd wordt zoals: schuur, bijruimtes, logeerkamers, zolder etc. doen we niet meer. Het is voor de woonkamer, de keuken, de badkamer, het toilet en alleen de slaapkamer die gebruikt wordt. Dat is de zorg die wij leveren. Daar mogen cliënten op vertrouwen. Het gaat om werkzaamheden die je dagelijks doet dus geen grote schoonmaakbeurten zoals: kasten versjouwen en zware matrassen omdraaien. Wassen mag wel, maar niet strijken. Geen boodschappen meer doen. Ramen zemen binnen wel, maar niet buiten. Verdeel de extra werkzaamheden over 4 weken zodat er wekelijks iets extra gebeurt . Ga niet over je grenzen met minder uren, want jullie krijgen daar zelf lichamelijke problemen mee’.

 

Een medewerker schreef mij: ‘Ik vraag mij sterk af of men de betekenis van maatwerk wel begrijpt. Maatwerk is bij mij altijd nog eerst overleggen met cliënten. Niemand mag meer strijken. Binnenkort zijn de cliënten ook op straat herkenbaar aan de vele kneuters. En cliënten met straat-fobieën komen binnenkort om van de honger. De huisbezoeken die momenteel worden afgelegd zijn meer een uurtje factuurtje bezoeken. Er wordt meer gekeken naar ruimtes die niet meer nodig zijn dan naar de behoeften van de cliënt. Ook hier geen maatwerk dus. Het is gewoon schandalig dat cliënten als een nummer worden behandeld en niet meer als mens. Tevens ben ik bang dat dit het begin van een grote beerput is’.

 

Wat betekend dit nu voor de cliënten en wat betekend dit ook voor de huishoudelijke hulpen, die hulpen krijgen het extra zwaar te verduren omdat ze het eerste aanspreekpunt zijn. Waar ook te weinig aan gedacht wordt zijn de mogelijke lichamelijke gevolgen voor de huishoudelijke hulpen. Er wordt gesproken over maatwerk en omslag in denken. Echter om aan de contracturen te komen zullen de huishoudelijke hulpen meer huishoudens per dag krijgen (soms wel 3 of 4). En aangezien er doorgaans veel lichte werkzaamheden zijn vervallen zullen de hulpen alleen nog maar de zware taken behouden. Met als risico dat er hierdoor zomaar veel langdurige zieken kunnen gaan komen, waar uiteindelijk de zorgvrager weer de dupe van gaat worden. Kortom er ligt ons nog veel werk te wachten om alles in goede banen te leiden. Wij prijzen ons toch wel gelukkig dat wij als Burgerbelangen hebben kunnen bewerkstelligen dat wij als Raad de WMO-verordening en het -Beleidsplan 2015 waarin de regels m.b.t. de uitvoering etc. staan omschreven, het hele jaar door periodiek n.a.v. opgedane ervaringen kunnen aanpassen.


Word vervolgd…