Nieuwe burgemeester

Niels van den Berg 06.03.2015

Een mooie taak ligt in het verschiet. De zoektocht naar een burgemeester gaat na de extra raadsvergadering van maandag a.s. echt beginnen. Nadat maandag de profielschets wordt vastgesteld in de raad en de vertrouwenscommissie is aangesteld, gaan de acht leden van de commissie aan de slag.

Namens de fractie van Burgerbelangen Enschede mag ik deelnemen aan dit proces. Het is een vertrouwelijke procedure. Hierdoor is het van belang dat de fractie van Burgerbelangen Enschede haar wensen en ideeen bij de profielschets goed heeft doorgesproken. En dat hebben wij met de fractie aandachtig gedaan. 

Zijdelings hebben de lokale media TV Enschede FM en TC Tubantia ook de burger betrokken bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Hoewel wij sympathiek staan tegenover deze aanpak moeten we tegelijkertijd ook concluderen dat de invloed van de Enschedese burger in principe nul is. Dan rijst de vraag of we naar een proces van een rechtstreeks gekozen burgemeester moeten overstappen. Tegelijkertijd kun je stellen dat de Enschedeeer die de gang naar de stembus heeft gemaakt wel degelijk inbreng heeft, namelijk middels zijn of haar partij waarop de stem is uitgebracht.

Het belangrijkste is echter dat de gehele Enschedese raad een gezamenlijk belang heeft voor de stad Enschede. De profielschets kenmerkt een behoorlijk aantal functie eisen. Opgesteld door alle fracties tezamen. Met vanuit iedere partij een grote betrokkenheid en input ten behoeve van de profielschets. 

Burgerbelangen Enschede is van mening dat de nieuwe burgemeester er moet zijn voor de inwoners van zijn of haar stad. Maar wij vinden het ook enorm belangrijk dat er vooral ook aandacht komt voor de sociaal economische opgave waar de stad voor staat. Tot slot hecht onze fractie waarde aan een manier van werken waarbij er stapsgewijs volgens een bepaalde prioritering mogelijkheden worden benut en ook daadwerkelijk afgerond. 

Over een aantal maanden zit de intensieve klus erop. Wij zullen ons steentje bijdragen aan de zoektocht naar de nieuwe burgemeester. Daar kunt u van op aan!