Stichting vitale sportvereniging

Niels van den Berg 06.03.2015

Voor maandag a.s. heb ik namens onze fractie de evaluatie van de stichting vitale sportvereniging geagendeerd voor de stedelijke commissie.

Een dossier waar ik in de vorige raadsperiode al eens eerder over geschreven heb. Over het algemeen is dat vrij kritisch geweest.

Het is natuurlijk hartstikke goed dat er mensen zijn die in het belang van de breedte sport initiatieven ontplooien. Echter zijn successen behaald bij de V.V. rigtersbleek niet 1 op 1 door te vertalen en uit te rollen binnen andere verenigingen of clusters van verenigingen.

Ik heb veelvuldig contact met een aantal deelnemende verenigingen. En door de jaren heen zijn enkele veronderstellingen van onze kant helaas ook bewaarheid geworden. De evaluatie beschrijft uitgebreid het doorlopen proces en laat ook een aantal vergelijkingen zien tussen de verenigingen die hebben meegedaan aan het project.

Tot slot zijn de resultaten inzichtelijk gemaakt. De evaluatie heb ik aandachtig doorgelezen. Een aantal punten uit de evaluatie komt niet overeen met de geluiden die ik opvang vanuit in ieder geval 1 deelnemende partij. Reden om dit te agenderen en maandag a.s. de vragen te stellen en in gesprek te gaan met wethouder van Houdt.