Leden maken een partij en een partij maakt de leden!

Niels van den Berg 20.03.2015

Bij de Staten verkiezingen heeft 49% van de kiesgerechtigden een stem uitgebracht. Ook heb ik zelf actief geïnformeerd en aangespoord om te gaan stemmen en mede daardoor ben ik de afgelopen dagen een enkele keer gevraagd om een stemadvies. Conclusie: politiek, daarin heeft men het vertrouwen verloren en de geloofwaardigheid van een ieder die een politieke functie uitoefent wordt op de proef gesteld.

Kort door de bocht geredeneerd kunnen we stellen dat een ieder die een stem heeft uitgebracht op 1 van de 5 huidige coalitiepartijen in Enschede, 20% van de verkiezingsbeloften mag terugverwachten in de vier jaar waarin de betreffende partij aan de coalitie deelneemt. Voor de overige 80 % is het aan de 5 partijen zelf om zoveel mogelijk uit het vuur te slepen en (zonder achterkamertjespolitiek) achter de schermen met elkaar bij te sturen waar de situatie erom vraagt.

Burgerbelangen Enschede is binnen de huidige coalitie een kritische partij, maar ook een partij die zijn verantwoordelijkheden neemt. Een partij die de afspraken nakomt die zijn vastgelegd in het coalitie akkoord. Ook met betrekking tot een aantal onderwerpen en agenda stukken waar de partij anders tegenaan kijkt dan een of meerdere coalitie partners.

We moeten ons realiseren dat dit andersom net zo werkt. Burgerbelangen kan ook de onvoorwaardelijke steun verwachten ten aanzien van een aantal door ons ingebrachte en vastgelegde speerpunten. Wanneer alle punten die vastgelegd zijn in het coalitie akkoord worden uitgevoerd, dan is dit een product van de gezamenlijke coalitiepartijen waar wij dan ook samen verantwoordelijk voor zijn.

Soms vragen onderwerpen (door wijzigingen o.i.d.) om extra aandacht, maar alle partijen (coalitie en oppositie) hebben ook te maken met een achterban. Die achterban moet op de hoogte gehouden worden. Dat is van essentieel belang. Al helemaal omdat men zich er vaak niet van bewust is dat er zoveel gaande is achter de schermen, en men daardoor dus niet altijd volledig op de hoogte is van hoe de partij tot een standpuntbepaling is gekomen.

De (social) media snelt de partijen vaak vooruit. Op enig moment wordt er een debat gevoerd en een besluit genomen en een uur later is het al nieuws. Een aantal quotes bepalen dan de lading van zo’n nieuwsbericht en zorgen er soms voor dat leden zich wenden tot de fractie. Men wil weten waarom de fractie (in zowel positieve als negatieve gevallen) gehandeld heeft zoals dat even ervoor daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. En terecht want leden en sympathisanten zijn de achterban en dus van groot belang voor een partij.

De coalitie is nu een jaar onderweg en heeft een aantal hele goede zaken gerealiseerd. Maar ongetwijfeld zitten er ook stukken tussen waar ontevredenheid of onduidelijkheid over heerst en waar men als lid over in gesprek wil met de fractie.

De fractie van Burgerbelangen Enschede organiseert mede daarom i.s.m. het bestuur een ledenavond waar fractieverantwoording op de agenda staat. Zo blijven wij ons uiterste best doen om met de leden van de partij in gesprek te blijven met zowel tevreden leden en (tijdelijk) ontevreden leden. Bij deze roep ik alle leden op om in te gaan op de uitnodiging die spoedig zal volgen, en op de nader te bepalen datum aan te schuiven. Leden maken een partij en een partij maakt de leden!

We blijven het ‘Gewoon samen doen”.