Vergaderen als vrijetijdsclubje

Marc Teutelink 20.03.2015

Afgelopen dinsdag was er een Stadsdeelcommissie Zuid. Op de agenda stond “Eigen Kracht in Zuid: Themadiscussie”. De bedoeling van deze themadiscussie avond was om de mogelijkheden van eigen kracht van de burgers duidelijker te maken en wat de rollen zijn van Politie, corporaties, Gemeente en raadsleden. Op basis van “virtuele” casussen zou in een soort lagerhuis-debat met de genoemde partijen worden gediscussieerd, met als doel het verduidelijken van de mogelijkheden van “eigen kracht” en de rollen van de genoemde partijen.

Doordat de opzet van het debat en het uiteindelijke doel niet geheel duidelijk was gesteld, was er het gevaar dat de themadiscussie door verschillende partijen anders zou worden opgevat. In het ergste geval zou dit kunnen hebben uitgemond in een politiek debat met voor- en tegenstanders waarbij het gestelde doel niet zal worden gehaald en de politieke verschillen juist worden aangescherpt. En dat is in een stadsdeelcommissie, waarbij juist de politieke partijen van uiteenlopende spectra goed samenwerken voor alle burgers, geen goed idee.

Daarnaast besefte Burgerbelangen zich al snel dat de zogenaamde “virtuele” casussen, niet zo virtueel waren als de bedoeling. Bedoeld of onbedoeld, de casussen zouden rechtstreeks kunnen worden herleid naar bestaande situaties of zouden door bepaalde partijen persoonlijk kunnen worden opgevat en dat bleek ook ’s avonds door de inspreker van de bewonerscommissie “De Brink”, die zich aangesproken voelde door de gestelde casussen. Dit zou de discussies door emoties hebben vertroebeld.

Alles in acht nemende hebben alle raadsleden van de stadsdeelcommissie Zuid gezamenlijk besloten om de themadiscussie op het laatste moment van de agenda te halen en met een betere voorbereiding te verschuiven tot na de zomer. Daarbij zullen we ons ook afvragen of deze discussie niet eventueel op stedelijk niveau zou moeten worden gevoerd. Het doel is namelijk niet “Eigen Kracht in Zuid”, maar zou moeten zijn “Eigen Kracht in Enschede”.

Wij betreuren het dat dit alles op het laatste moment heeft geleid tot een aanpassing van de agenda, waardoor omwonenden niet persoonlijk op de hoogte konden worden gesteld. Het was echter niet mogelijk dit eerder te doen; de agenda was pas eind van de vorige week bekend en bij een dergelijk besluit gaat de commissie niet over één nacht ijs. Wij vinden het jammer dat men hierdoor de stadsdeelcommissie als een “vrijetijdsclub” en amateuristisch bestempeld. Wij zien het besluit juist als uiterst zorgvuldig, een eigenschap die het gemiddelde amateuristische vrijetijdsclubje ontbeert.

Desondanks hopen wij dat wij u na de zomer in grote getalen kunnen verwelkomen bij de vernieuwde opzet van de themadiscussie “Eigen Kracht in Enschede”.

Tot dan…