Jip en Janneke taal

Niels van den Berg 17.04.2015

Gisterenavond heeft de fractie van Burgerbelangen Enschede een verantwoordingsdebat gehouden voor leden en sympathisanten.

Het eerste jaar van de coalitieperiode ligt achter ons en er hebben inmiddels een aantal punten uit het coalitieakkoord de revue gepasseerd. Vanuit de achterban is kenbaar gemaakt dat men de behoefte had om hierover met de fractie in gesprek te gaan.

Er is ruim gelegenheid geweest om vragen te stellen en alle actuele onderwerpen zijn aan de orde geweest. Dat heeft voor verheldering gezorgd.

Het tweede gedeelte van de avond stond in het teken van communicatie tussen de leden en de fractie. Hoe kunnen wij de leden informeren over de onderwerpen die spelen in de politiek?

Daarover zijn een aantal goede suggesties gedaan door aanwezige leden. Ook het betrekken van burgers bij politiek is besproken tijdens deze avond. Onder andere het organiseren van een wekelijks spreekuur bij cafe de Zon in het centrum is aanbevolen door één van de aanwezigen. Hier zullen wij zo spoedig mogelijk invulling aan gaan geven.

Ook zullen wij een avond zoals die donderdag is georganiseerd, vaker gaan organiseren. Hiermee verwachten wij de interesse en het vertrouwen in de politiek, vooral voor onze partij uiteraard, te verbeteren.

Ook nieuwsbrieven moeten meer in ‘Jip en Janneke‘ taal geschreven worden. Ik heb met dit stuk een poging gedaan en heb geprobeerd het zo eenvoudig mogelijk op te schrijven. Het is even een andere manier van denken, maar ik ben ervan overtuigd dat we deze adviezen ter harte moeten nemen, en er zo ons voordeel mee kunnen doen. Terminologie en kretologie die als ambtelijke taal worden beleefd zullen wij zoveel mogelijk proberen te vermijden. Of moet ik zeggen… Woorden die wij gebruiken in de raadszaal zullen wij proberen in de nieuwsbrief niet meer te gebruiken?

Wel lastig hoor die ‘Jip en Janneke‘ taal.