Hornbach

Barry Overink 18.09.2015

De Hornbach komt naar Enschede, Vorige week heeft het college besloten de deal rond te maken voor een vestiging op het huidige DCW-terrein bij de zuiderval.
Al langer was hier sprake van maar door de wensen die de raad en het college heeft aangegeven voor het vestigen van de Hornbach heeft het even op zich laten wachten.
Als BBE wilden wij dat er aan de kant van de Kuipersdijk enkel rechtsaf kan worden afgeslagen bij het verlaten van het terrein, dit om de alsmaar toenemende drukte op de Kuipersdijk zoveel mogelijk te ontlasten. Via de Kuipersdijk komt er dan ook geen ingang.
Tevens heeft de komst van de Hornbach grote gevolgen voor de Westerval, de op en afrit van de A35 en de busbaan op dat traject, hier komen grote aanpassingen van de weg.
Ook hierover is naar onze tevredenheid overeenstemming bereikt en zullen alle kosten die hier mee gemoeid zijn voor rekening van de Hornbach komen.
Zo ook voor de sloop van het huidige DCW-pand. Hiermee is de ontwikkeling voor de gemeente kostenneutraal.
Wat betreft de werkgelegenheid zullen er 150 voltijds arbeidsplaatsen bijkomen, waarbij ook de afspraak is gemaakt dat er 5% hiervan uit de kaartenbak bij het werkplein zal komen. Wat BBE betreft is dat percentage wel erg zuinig.
Natuurlijk horen wij ook van een aantal gevestigde ondernemers de zorg dat met de komst van deze grote Duitse keten er banen verloren zullen gaan en die zorg begrijpen wij.
Echter gaat de politiek er niet over welk bedrijf hier wel en niet mag komen. En dat is maar goed ook; zo zou er anders geen marktwerking zijn. Zodra een bedrijf zich wil vestigen en de ontwikkeling past binnen het bestemmingsplan dan zijn er zo goed als geen beperkingen.
De verwachte opening van de Hornbach vestiging in Enschede is in het najaar van 2017.