Langdurige zorg gespaard in 2016 en meer geld voor verpleeghuizen en Huishoudelijke hulp

Ben Sanders 18.09.2015

it de voorgestelde begroting voor o.a. welzijn blijkt dat in het ‘huishoudgeld boekje’ van Minister Schippers en Staatsecretaris van Rijn geen bezuinigingen zijn opgenomen voor de mensen die nog thuis wonen of in een verzorgingshuis en die de hele dag veel zorg of toezicht nodig hebben; de mensen die vallen onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ), zoals ouderen met lichte dementie of zware beperkingen.
Partijen in de Tweede Kamer hebben er meermaals voor gepleit deze voorgestelde bezuiniging op de WLZ van 45 miljoen euro in 2016 te schrappen.
Dat is nu dus gelukkig gebeurd; al blijft deze bezuiniging ons wel boven het hoofd hangen voor 2017. Het kabinet heeft immers in dat jaar nog een opgave om in totaal 500 miljoen euro te bezuinigen.
Voor volgend jaar is er tevens een bedrag van 140 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de kwaliteit van en in verpleeghuizen en de bijscholing en opleiding van zorgmedewerkers.
Ook voor de, bij heel veel mensen, veel geplaagde huishoudelijke hulp uren en betalingen van ingekochte zorg via een Persoonsgebonden Budget (PGB) zal er meer geld beschikbaar worden gesteld en regels worden aangepast om de opgetreden problemen op te lossen.
Kortom, het zorgbudget 2016 moet iets meer ‘lucht’ geven in ‘Zorg-land’ en mensen weer iets tevredener maken m.b.t. de noodzakelijke en geleverde zorg door de zorgaanbieders.