Halverwege de termijn….

Niels van den Berg 01.04.2016

Vorige week was het alweer twee jaar geleden dat de verkiezingen op de rol stonden. Burgerbelangen Enschede kreeg dusdanig veel steun van haar kiezers dat onze partij met een zetel winst plaats nam in de coalitie. In vergelijking met voorgaande raadsperiodes is het er voor iedereen aanzienlijk soberder op geworden. Dat weten wij en dat wisten wij.
De transities van het Rijk richting de gemeenten hebben ervoor gezorgd dat er in veel gevallen in deze periode hetzelfde of zelfs meer gedaan moet worden met minder middelen. Veel burgers in onze stad hebben het moeilijk tegenwoordig. Waar vroeger met de bestraffende vinger nog richting Den Haag werd gewezen, zo is dat momenteel vaak richting de gemeente. Onze fractie heeft als leidraad het coalitieakkoord en binnen de bandbreedte zijn wij in het dualistische systeem kritisch. Wij kijken met een kritische blik naar de dossiers die de revue passeren. Kortom kritisch waar het kan en kritisch waar het moet!
Burgerparticipatie in de breedste zin is daarbij voor ons als BBE een groot aandachtspunt. Want hoewel de besluitvorming soms niet eenvoudig is en er in enkele gevallen vanwege het financiële aspect soms iets moet worden gedaan of gelaten, is communicatie dienaangaande en omgaan met de burgers in onze stad een aspect waar geen of nauwelijks kosten aan verbonden zijn. Een bestuursstijl en een speerpunt welke nadrukkelijk zijn opgenomen in het huidige coalitieakkoord. De samenleving geeft aan ons -halfweg deze coalitieperiode- dan ook regelmatig een signaal af dat men zich “niet of te laat” meegenomen voelt. Zo ook rond de aan de orde zijnde dossiers Moskee (TCC) en het AZC. Over dat “meenemen” dus die bewuste burgerparticipatie heb ik namens de fractie een signaal afgegeven. Dat moet anders en beter in het vervolg, en gaan zoals het is omschreven en bedoelt is in het coalitieakkoord.
We zitten nu halverwege de Collegetermijn 2014-2018 en heeft zich inmiddels al veel de revue gepasseerd. Ook staat er nog veel op de agenda voor de komende twee jaar, wij kijken dan ook met plezier uit naar de samenwerking in coalitieverband, maar óók raadsbreed moeten wij de handen in een slaan om de soms complexe zaken en de moeilijke tijden te doorstaan. Het belang van de burger staat voor ons allen als Raadsleden daarbij voorop, die burgers vertegenwoordigen wij immers met zijn negenendertigen. Weloverwogen moeten we komen tot besluitvorming, waarbij het “Gewoon Samen Doen” met de burgers van de stad Enschede voorop moet blijven staan. Impopulaire maatregelen die horen daar ook bij, maar die nemen wij ten alle tijden met een kritische blik, met een gezonde dosis verstand en inlevingsvermogen en zeker met oog voor en betrokkenheid met de mensen die het betreft!