Enschede en de drugsproblemen…

Barry Overink 10.06.2016

Sedert meerdere jaren en dan meerdere malen, en met name in de laatste 2 jaar, hebben wij als Burgerbelangen Enschede aandacht gevraagd voor de ernstige overlast en problematiek in het Centrum en dan m.n. op en rond het mooie nieuwe Willem Wilminkplein.

De Burgermeester -als zijnde Portefeuillehouder Openbare Orde & Veiligheid- heeft twee jaar geleden al en nu recentelijk opnieuw op het plein en in de omliggende straten aan personen gebiedsverboden en een samenscholingsverbod ingesteld en hij heeft tevens de mogelijkheid tot preventief fouilleren ingevoerd. Er worden diverse acties gehouden, er is regulier extra politie inzet en er is cameratoezicht. Ondanks dit alles, blijkt dit helaas niet voldoende te helpen en lijkt het een druppel op een gloeiende plaat te zijn. Er wordt nu niet meer alleen op het Willem Wilminkplein zelf gedeald, maar nu wordt er zelfs ook al gebruik gemaakt van ‘’reguliere taxi’s’’ die als runners worden ingezet om van binnen- en van buiten Enschede de (hard)drugs aan te leveren op het Willem Wilminkplein e.o. Wat wel positief is, is dat er recentelijk in die omgeving diverse mogelijke dealers en junks zijn aangehouden.

Afgelopen twee jaar is er door de Burgemeester aangegeven dat de inzet-capaciteit van de politie in Enschede enigszins beperkt is. Maar als Burgerbelangen kunnen wij dit aan de stad gevoegelijk niet langer uitleggen mede ook omdat er in de afgelopen jaren per jaar wel zo’n kleine 18.000 extra manuren politie inzet kon worden gepleegd bij bijvoorbeeld het betaalde voetballen. Dan kan het niet zo zijn dat er geen extra mankracht (politie of handhaving) beschikbaar is of kan komen voor deze bovengenoemde ernstige drugsoverlast.

Mede daarom hebben wij nogmaals een viertal vragen aan de Burgemeester gesteld dit om nog adequater deze problemen te kunnen gaan bestrijden. Nog voordat deze vragen van Burgerbelangen officieel door de Burgermeester zijn beantwoord, is het al wel bekend geworden dat de gemeente de komende drie jaar €350.000 per jaar extra voor Openbare Orde & Veiligheid gaat inzetten om m.n. deze drugs problematiek op het Willem Wilminkplein en in het grensdorp Glanerbrug tegen te gaan! Dat is toch al een mooi resultaat mede n.a.v. onze continue aandacht voor deze grote problemen. Wordt vervolgd.