Technology Base Twente en bereikbaarheid: de NOEK!

Marc Teutelink 10.06.2016

Het topteam, die verantwoordelijk is voor de herontwikkeling van het voormalige vliegveld Twente tot de Technology Base Twente, is nu twee jaar bezig en er lijkt weinig voortgang geboekt: er is nog geen concreet bedrijf in de sector HTSM/AMM op het TechBT neergestreken. Dit ondanks de hoge verwachtingen en marktpotentie. Daarom hebben wij tijdens de laatste stedelijke commissie vragen gesteld en gevraagd om opheldering.

Mede hierdoor is er afgelopen week een bijeenkomst geweest op het voormalige vliegveld Twente. Tijdens deze bijeenkomst heeft het topteam uitgebreid uit de doeken gedaan wat de stand van zaken is en ze zijn erg positief. Men verwacht dit jaar de eerste bedrijven te kunnen verwelkomen, maar handtekeningen waren nog niet gezet. Op de vraag wat bedrijven dan tegenhoudt, kwam als antwoord dat er nog niet aan alle voorwaarden voor een toplocatie was voldaan. Als belangrijkste voorwaarde werd genoemd de ontsluiting van het voormalige vliegveld terrein op de A1 en de bereikbaarheid van het kennispark en de UT. Ook de TechBT hecht voor het aantrekken van bedrijven grote waarde aan de Noordelijke ontsluiting van Enschede Kennispark: de NOEK.

De NOEK, een route die de bereikbaarheid van het Kennispark met Universiteit Twente en Business- en Sciencepark en kanaalzone vergroot, die Enschede en TechBT een volwaardige aansluiting geeft op de A1, zorgt voor minder verkeer in Lonneker en die sluipverkeer op het binnenstedelijke wegennet in het Noord-Westelijke deel van de stad voorkomt. Ingrediƫnten voor economische groei en dat willen we toch allemaal?

Deze maand zijn ook de resultaten van het trillingsonderzoek, welke is uitgevoerd om de effecten van de NOEK op het nano-lab op de UT te onderzoeken, bekend geworden. Door het aanleggen van een vijver tussen de NOEK en het nano-lab, zal ook het nano-lab geen hinder ondervinden en is ook de UT aan boord.

De uitspraken van het topteam en de huidige onderzoeksresultaten luiden de start in van de volgende fase van het NOEK proces. De wethouder kan wat ons betreft verder met het uitwerken van een krachtig plan voor het gehele gebied wat breed gedragen wordt.