FC Twente en Burgerbelangen Enschede, gewoon SAMEN doen

Niels van den Berg 16.09.2016

Lijfspreuk
De slogan “Gewoon Samen Doen” is de lijfspreuk van onze partij geworden. Het staat voor betrokkenheid, nuchterheid en betekent vrij vertaald niets meer of minder dan met de poten in de modder staan. Laagdrempelig en samen met de burgers optrekken in de dossiers die in onze stad spelen. In dat opzicht is de BBE vervult met trots dat ook ons FC Twente nu kiest voor een treffende slogan. De club moet weer van het volk worden. In de krant is te lezen dat men overweegt om weer een trainingscomplex te realiseren op de “heilige grond” van Het Diekman.

Z.s.m. In gesprek met FC Twente
Wij zijn van mening dat wij hier z.s.m. over moeten gaan spreken met overige fracties en wethouder in de raadszaal en tevens met vertegenwoordigers van FCT. De gemeente Enschede moet wat ons betreft alles uit de kast halen om de club in deze te faciliteren. Niet in financiële zin, maar er zijn mogelijkheden ten over om het aantrekkelijk te maken voor de “onze” club zodat deze zich weer op het oude nest kan en gaat vestigen.

Academie FC Twente
Veel jeugdspelers van de voetbalacademie volgen onderwijs aan de onderwijsinstellingen van het Stedelijk Lyceum. En juist die liggen in een straal van een halve kilometer rond de beoogde locatie. Ook dit biedt vele voordelen voor de jeugd van FC Twente.

Topsportklimaat en omnisport
Enschede moet ambitie hebben en initiatief tonen om topsport weer binnen de gemeentegrenzen te krijgen. FC Twente op Het Diekman kan wat dat betreft een enorme boost geven om aan die doelstelling te werken. Vele takken van sport liggen op of aan de rand van het Diekmanterrein. Wie weet zijn er naar Duits voorbeeld amateur takken in te richten voor de verschillende sporten. Voetbal is dan wel de core business en het kloppend hart van Het Diekman, maar tegelijkertijd liften andere sporten mee onder de vlag van.

Concurrentie
De wethouder sport van Hengelo heeft reeds kenbaar gemaakt alles in het werk te stellen om FCT te behouden voor Hengelo. Laat onze wethouder van sport de strijd aangaan met zijn collega. FC Twente is een club waar heel de regio van houdt, maar de oorsprong ligt in onze stad op het v.m. Sportpark Het Diekman. Het zou mooi zijn als dat te bekrachtigen is met een terugkeer op historische gronden. Wat de fractie van Burgerbelangen Enschede betreft heeft wethouder Jurgen van Houdt een enorme steun in de rug. Er ligt nu een kans, dus FC Twente, Gemeenteraad en College van B&W, Gewoon Samen Doen!