Groene Leges

Marc Teutelink 21.10.2016

Afgelopen maandag hebben we gedebatteerd over de proef met de zogenaamde “groene leges” regeling. De regeling houdt in dat “bouw” en “verbouw” activiteiten vrijgesteld worden van het betalen van leges voor de vergunningen die aanzienlijk bijdrage aan verduurzaming. Op zich een prima maatregel om duurzaamheid tijdens bouw en verbouwingen te stimuleren. Ook Burgerbelangen vond dit een goed idee en heeft het zelfs in haar verkiezingsprogramma staan.

Een jaar geleden heeft de raad een proef goedgekeurd waarbij we €150.000 beschikbaar hebben gesteld voor de “groene leges” regeling.

De regel is een succes. Er zijn een boven verwachting grote hoeveelheid aanvragen gedaan en ook daadwerkelijk gehonoreerd. Andere gemeentes, de provincie en het rijk zijn zeer geïnteresseerd en Enschede wordt veelvuldig als voorbeeld genoemd.

Het succes heeft echter ook een keerzijde. De regel heeft ondertussen al €600.000 gekost, een overschrijding van 300%, en dit bedrag zal hoogstwaarschijnlijk oplopen tot €1.000.000 aan het eind van het jaar bij ongewijzigd beleid. Nu vinden wij duurzaamheid belangrijk, maar ook het huishoudboekje moet op orde blijven.

Wij constateren het volgende: particuliere initiatieven hebben “slechts” €150.000 gebruikt. De rest is opgesoupeerd door bedrijven en woningbouwcorporaties, waarbij woningbouwcorporaties het grootste deel, ruim €250.000, opsnoepen. Particuliere initiatieven, daarin kunnen wij ons vinden. Bij bedrijven wordt gemeld dat deze regeling een grote rol speelt bij de acquisitie van “duurzame” bedrijven richting Enschede en als deze ook nog eens voor werkgelegenheid zorgen. Vraag is dan wel meteen; hoeveel bedrijven zijn er dan extra gekomen, die normaliter niet zouden komen en kan dit gekwantificeerd worden of is het nattevingerwerk? Wellicht kan de wethouder hier een uitspraak over doen?

Woningbouwcorporaties is een heel ander verhaal. We hebben even een klein onderzoek gedaan en het blijkt dat er momenteel minimaal 12 landelijke regelingen die corporaties ondersteunen bij energie- en duurzaamheidsmaatregelen. En daarbij zijn eventuele regionale, provinciale en Europese regelingen niet meegeteld! Let wel… woningbouwcorporaties hebben al flinke duurzaamheid ambities en kunnen hierbij flink graaien uit allerlei subsidiepotjes. Alle subsidies op elkaar gestapeld levert dit voor hun een mega besparing op en wij, als gemeente Enschede, gooien daar nog een schepje bovenop. Wij vragen ons af wat zij dan nog extra doen aan duurzaamheid vanwege onze groene leges regeling? Burgerbelangen is heel benieuwd!

Al met al komen wij tot de conclusie dat het niet verantwoord is om door te gaan met de regeling zoals deze nu is geïmplementeerd. Daarom hebben wij de wethouder opgeroepen per direct bedrijven en woningbouwcorporaties uit te sluiten voor deze regeling.

Burgerbelangen wil ook haar steentje bijdragen aan duurzaamheid, maar niet ten koste van alles. Wanneer er extra geld beschikbaar moet worden gesteld, dan zijn er wat ons betreft andere zaken die een hogere prioriteit hebben.