Kunstgrasvelden

Niels van den Berg 28.10.2016

De antwoorden van het college op de door ons gestelde vragen m.b.t. het rubbergranulaat op de kunstgrasvelden zijn binnen. Die antwoorden zijn in principe voldoende voor ons voor dit moment.

Het college maakt kenbaar dat ze via de vereniging sport en gemeenten advies heeft ingewonnen en het probleem heeft aangekaart bij het ministerie. Het college geeft aan dat het af wil wachten tot de nieuwe onderzoeken afgerond zijn. Vervolgens sluit het college af met de opmerking dat het bereid is te kijken naar alternatieven.

De enige vraag die bij ons daarmee nog opspeelt is de te verwachten termijn waarop de onderzoeksresultaten en aanbevelingen vanuit het RIVM kenbaar worden gemaakt. Onder de huidige omstandigheden kan het niet zo zijn dat dit maanden gaat duren.

Blijkt dat dit wel het geval is dan zullen wij het college verzoeken om op te schalen richting de door hen aangedragen alternatieven.