Mag een zwembad geld kosten?

Niels van den Berg 18.11.2016

Financiële situatie van zwembad De Brug:
Ook zwemsport en zwemwater kost geld. Het zwembad De Brug kost aan vaste lasten voor het gebruik €241.000 per jaar. Het zwembad brengt aan inkomsten €185.000 per jaar op dus elk jaar is er een (exploitatie) tekort van €56.000. Daarnaast moet er voor het reguliere onderhoud van het zwembad €116.000 per jaar worden besteed.

Dat maakt het totale tekort voor het zwembad De Brug €172.000 per jaar. Door het noodzakelijke grote onderhoud en nieuwe investeringen gaan de tekorten in 2018 ruim €387.000 bedragen.

De conclusie is dus dat voor het open houden van zwembad De Brug in de periode 2016 tot 2023 er gemiddeld een tekort zal optreden die de gemeente €140.000 per jaar zal gaan kosten.

Wanneer de Brug gaat sluiten en kort daarna ook het Slagman, ontstaat er een situatie – wat al is aangetoond middels een onderzoek – dat er een tekort is aan zwemwater in Enschede. In feite is dit zelfs al zo indien er een van de twee zwembaden zal worden gesloten!

Zwembad De Brug heeft een relatief hoge bezettingsgraad, ongeveer 90%, en heeft zeer nadrukkelijk een wijkfunctie. In het raadsvoorstel dat in stemming is gebracht geeft een meerderheid aan tot sluiting en daarvoor heeft Burgerbelangen Enschede een z.g. “Noodrem” constructie bedacht. In eerste instantie zou het zwembad al in het vierde kwartaal van 2017 worden gesloten. Dat is nu 2018 geworden en daardoor hebben wij als raad de gelegenheid om – als blijkt dat andere (nieuwbouw) voorstellen niet lukken of haalbaar zijn – wij aan die inmiddels beruchte “ noodrem” kunnen trekken.

Gelijktijdig spreekt men over een nieuw te realiseren zwembad en dat is juist waar wij kritisch naar kijken, want hoe ziet dat financiële plaatje er dan in de toekomst uit?

Forse tekorten nieuw zwembad:
Een tweede pijnpunt is dat wij in de volle overtuiging zijn dat een nieuw te bouwen z.g. 25-21 (meter) wedstrijd-bad volgens concept van de KNZB nauwelijks of geen besparing oplevert; sterker nog er zullen behoorlijke grote exploitatie tekorten zijn, iets wat een landelijke tendens is! Dat roepen wij niet zomaar. Daar hebben wij vele uren ingestoken.

Niet voor niets heeft de toenmalige wethouder sport, Ed Wallinga, in 2012 een verkenning laten uitvoeren naar een nieuw zwembad. Later is besloten het niet te doen omdat een sluitende begroting niet haalbaar is in de Enschedese situatie. Die bewuste Quickscan uit die tijd is nog altijd in te zien op het internet.

Wij hebben globaal ook gekeken naar de haalbaarheid van een nieuw te bouwen zwembad. In Culemborg, Alblasserdam en Almere zijn na enig speurwerk de exploitatie modellen te vinden (zie: http://www.meerzwemmen.nl). Die modellen beschrijven verschillende scenario’s. Gemiddeld spreekt men van tekorten op de exploitatie van tussen de €350.000 en €500.000 per jaar!! En dan zijn de belangrijkste bronnen van inkomsten voor deze baden de zwemlessen en de grote inzet van vrijwilligers. De verenigingen die gebruik maken van het bad runnen voor 70% tot 80% het zwembad en alles dat erbij komt kijken. Dat was een aantal jaren geleden al een reden om het niet te gaan doen.

Daarnaast zal vanwege geografische ligging de bevolking van Glanerbrug voor een groot deel uitwijken naar Losser voor de zwemlessen, en nemen minder kinderen deel aan zwemlessen vanwege de bevolkingsopbouw de komende jaren.

Samenvattend:
In de gemeenteraad moeten wij handelen op basis van feiten. De door ons uitvoerig onderzochte gegevens moeten wij bevestigd zien te krijgen en pas dan kunnen wij handelen op basis van feiten.

Burgerbelangen heeft op meerdere momenten een hard punt gemaakt. In het debat met de wethouder hebben wij aangestuurd op het uitstellen met een half jaar en dat hebben wij gedaan zodat de wethouder nog voor de programmabegroting in november 2017 met zijn uitgebreide onderzoeksresultaten en financiële onderbouwing naar de gemeenteraad kan komen. Als dan blijkt dat wij het gelijk aan onze zijde hebben m.b.t de hierboven genoemde punten, trekken wij vervolgens aan de “noodrem” en blijft zwembad De Brug gewoon open de eerstkomende jaren.

De PvdA diende afgelopen maandag een motie in. Daar heeft onze fractie tegen gestemd. Dit hebben wij gedaan omdat de PvdA al uitgaat van een nieuw te bouwen zwembad en dat is juist voor ons het punt waar het om draait. Een nieuw te bouwen zwembad zou wel mooi zijn voor Enschede, maar niet zozeer voor de bewoners van het Dorp Glanerbrug omdat een nieuw bad ergens in het centrum moet worden gebouwd en dan de afstand voor hen te groot wordt.