Nieuw Enschedees welzijn

Niels van den Berg 27.01.2017

Kort voor de kerst stond het nieuw Enschedees Welzijn op de agenda. In 2014 werd er al een voorschot genomen. Een bedrag van 1.2 miljoen wordt anders ingezet, dat wordt namelijk weggehaald bij Alifa en vervolgens door een nieuwe aanbesteding uitgezet vanuit het Stadsdeelmanagement. Destijds hebben wij aangegeven d.m.v. een amendement dat wij dat in twee stappen willen doorvoeren. Eerst de ene helft en na de evaluatie eventueel de tweede helft. Burgerbelangen is van mening dat welzijnswerk van essentieel belang is.

Twee motieven voor onze fractie om er zo mee om te gaan zijn:

  1. Het waarborgen en op peil houden van welzijnswerk in de wijken
  2. Het verbeteren en (deels)vernieuwen van de aanpak van welzijnswerk

Juist daarom willen wij heel precies in de gaten houden hoe deze twee speerpunten binnen het beleidsterrein welzijnswerk de aandacht krijgen zodat er geen “kloof” kan ontstaan doordat het één (staand beleid) wegvalt en een nieuwe aanpak eveneens ongelukkig uitpakt vanwege bijvoorbeeld kinderziektes. Vandaar ook dat wij grote waarde hechten aan een evaluatie. Wij willen ervaringen horen van burgers en burgergroeperingen. Resultaten die de uitvoerende partijen aanleveren in hun rapportages zijn ook van belang maar voor ons niet leidend.

Die rapportages lagen er naar onze mening niet volledig toen wij voor de kerst 2016 moesten besluiten tot het overhevelen van het tweede deel van de som van in totaal 1.2 miljoen. En dus is er in overleg besloten om de flexibilisatie door te zetten onder het voorbehoud dat er alsnog een evaluatie komt zoals de raad deze wenst. Afgelopen donderdag was het stadsdeel Oost als eerste aan de beurt. En daar verliep het naar onze mening al niet vlekkeloos. Aan het einde van de vergadering ontkrachtte de wijkraad en de wijkbudgetten commissie het betoog van een van de uitvoerende partijen. Letterlijk werd er gesteld: “u geeft aan, de commissie ondersteund te hebben maar het door u geschetste beeld dat herkennen wij niet“.

Reden voor onze fractie om extra scherp op te letten bij de behandeling in de overige stadsdelen. Een groot nadeel van deze aanpak is dat de woordvoerders op dit dossier niet in alle stadsdelen zitten. Onder tijdsdruk is besloten om deze aanpak te hanteren. Prima want wij zijn niet tegen de ingezette vernieuwing. Maar mochten er parallellen ontstaan in de verschillende stadsdelen en dus de uitvoering niet goed gaan dan trekken wij absoluut aan de ingebouwde noodrem en maken gebruik van de noodconstructie!