Welzijn en burgerkracht

Niels van den Berg 10.02.2017

De afgelopen weken hebben in de stadsdelen evaluaties plaats gevonden met betrekking tot het Nieuw Enschedees Welzijn (NEW). Namens de fractie ben ik bij alle evaluaties aanwezig geweest. Burgerbelangen Enschede is kritisch geweest ten opzichte van de nieuwe opzet vanuit het stadsdeelmanagement maar tijdens de evaluaties in de stadsdelen hebben wij echter betere inzichten verkregen.

Wanneer iets nieuws wordt opgestart is het niet meer dan normaal dat bepaalde zaken niet goed gaan. Het blijkt wel dat het een voordeel is dat het stadsdeelmanagement korter op de situatie zit en daarbij hechten wij er waarde aan dat de diverse wijkraden worden betrokken bij de aanbesteding van het NEW.Het laatste voordeel dat wij zien is dat de verschillende betrokken partijen worden gedwongen om creatief en zorgvuldig na te denken over hun aanpak. Waar wij nog altijd kritisch op zijn is het verschil dat gemaakt moet worden en de ervaringen van de samenleving.

In het Nieuw Enschedees Welzijn is een percentage opgenomen van 10% “right to challenge”, dat betekent dat burger maar ook groeperingen de welzijnspartijen kunnen uitdagen wanneer zij denken vraagstukken zelf goed aan te pakken. Creativiteit en ideeën zijn er genoeg onder de Enschedese bevolking maar het vraagt nogal wat om die ideeën en plannen van de grond te krijgen. Omdat toch redelijk vlot te laten verlopen, zouden de opbouwwerkers en of krachtcoaches daarin moeten ondersteunen. Op die manier kan er letterlijk “burgerkracht” ontstaan.

Er is voor het tweede deel flexibiliseringsbudget welzijn totaal € 600.00 beschikbaar en er wordt voorgesteld om een bedrag van ca. 120.000 euro te verdelen over de vijf stadsdelen. Dat bedrag vinden wij vooralsnog veel te weinig en onze fractie denkt er dan ook serieus over na om middels een amendement in dat voorstel een wijziging aan te brengen. Het budget voor “right to challenge” zou in onze optiek en overwegingen aanzienlijk kunnen worden verhoogd, zeg maar naar € 500.000 in totaal. De overige € 100.000 van het tweede deel flexibiliseringsbudget welzijn zou wat ons betreft ingezet kunnen worden om 1 à 2 welzijnsregisseurs aan te stellen die de initiatieven van de bewoners ondersteunen. Tijdens de behandeling die binnenkort plaats vindt zullen wij onze denkrichting delen met de overige partijen en de verantwoordelijke wethouder.