Na een fusie, kan FC Twente terugkeren naar de historische grond op Het Diekman?

Niels van den Berg 24.03.2017

Nog maar kort geleden, tijdens de behandeling van het raadsvoorstel “herfinanciering FC Twente” ging ik zijdelings in op een eventuele terugkeer van de trainingsaccomodatie van FC Twente naar de voor hen historische grond op “Het Diekman”. In de politieke arena kon dit destijds op weinig medestanders rekenen. De financiële motieven voerden de boventoon in de discussie m.b.t. dit onderwerp. Maar, er zijn zoveel meer mogelijkheden voor een lokale overheid dan financieren, dan denken wij m.n. aan faciliteren in de breedste zin van het woord. In feite gaat hier om de ons welbekende slogan: “mede mogelijk gemaakt door”. Op het sportpark Het Diekman zijn op dit moment nog vier actieve voetbalverenigingen gevestigd. We moeten helaas wel constateren dat bij een aantal van hen, het water tot aan de lippen staat en daarom is oplossingsgerichte actie nu belangrijk.

Wij zijn als Burgerbelangen inmiddels benaderd voor een gesprek met de betreffende verenigingen, waarmee zij het initiatief nemen en wij open staan voor een gesprek met als onderwerp een eventuele fusie tussen de –vier- verenigingen. Voorop gesteld dat het principe: “iedere vereniging heeft een bestaansrecht”, iets is wat Burgerbelangen als uitgangspunt hanteert en wat ook van belang is, zou het maar zo kunnen zijn dat er een grote vereniging tegen het Diekmanterrein aan leunt die hier wel eens zomaar voor alles een oplossing zou kunnen gaan bieden.

Het met een fusie gepaard gaande afstoten van speelvelden en/of clubgebouwen biedt vervolgens ook perspectief voor een mogelijke verhuizing van de trainingsaccommodatie van FC Twente vanuit Hengelo naar het oude vertrouwde Diekmanterrein. Dat gaat ook gelden voor een eventuele verhuizing van de jeugdacademie van FC Twente. Burgerbelangen wil deze plannen vanuit de betreffende verenigingen aanjagen en ondersteunen omdat de mogelijkheden zich nu lijken aan te dienen. Wij verheugen ons op de gesprekken met de clubs op Het Diekman en met FC Twente. Het Diekman met Loot-scholen (Landelijke organisatie onderwijs en topsport) in de directe omgeving, met de mooie Diekmanhal, de fitness- en andere bestaande accommodaties op het terrein moet er heel veel mogelijk zijn. Begrijpelijk trekt onze buurman de gemeente Hengelo aan het jasje van FC Twente om hen te behouden voor hun stad.

FC Twente is dan wel een club is van de regio, maar het is vooral ook de club van onze stad. Met een blik op de toekomst, waarin we naar de mening van Burgerbelangen Enschede weer moeten werken aan een renderend en gezond (top)sport klimaat in onze stad, moet het binnenhalen van FC Twente geen vraagteken zijn maar een absoluut vereiste!