Vadertje BBE in Zuid

Niels van den Berg 22.09.2017

Afgelopen dinsdag in stadsdeel Zuid kreeg ik een heel mooi compliment. De woordvoerder van de Christen Unie betitelde mij als vadertje BBE. Dat deed hij met een knipoog en een cynische ondertoon omdat hij “beschermheer” moest spelen van zijn eigen wethouder Jurgen van Houdt en dat bleek uit de context van zijn bijdrage. Het onderwerp van de bijdrage betrof een ogenschijnlijke eenvoudige discussie over een al heel lang lopend onderwerp in het Stadsdeel Zuid namelijk dé Sinterklaas intocht. Dat de CU woordvoerder in deze predikte voor eigen parochie, nemen we hem niet kwalijk wel dat hij aan de oppervlakte bleef zitten in plaats van de diepte in te gaan op een dossier als deze.

Maar in feite betrof het een onderliggend probleem, namelijk het gedoe dat al jarenlang speelt in deze multi culturele wijk. In de tijd dat ik er als jongerenwerker rondliep had je wijlen Egbert Jonker. Egbert was een wijkraadvoorzitter voor de Wesselerbrink die de mensen kende en de problemen wist te tackelen. Een voorzitter zoals hij hebben wij helaas in al de jaren na zijn aftreden niet meer hebben gezien. Uiteraard hebben verschillende mensen geheel vrijwillig op wat voor wijze dan ook hun bijdrage geleverd met veel inzet en hartstocht voor “hun” wijk. De één in een wijkraad en de ander in een commissie die later ontstond n.l. de commissie wijkbudgetten. M.b.t. het onderwerp werd de kern van het probleem, met uitzondering van de SP, EA en ondergetekende, gebagatelliseerd door de collega’s. Zo vond het CDA dat de wethouder niet “aangevallen” mocht worden in het openbaar door een coalitiepartij en kreeg de D66 woordvoerder de handen op elkaar voor zijn betoog m.b.t. de benadering van de diverse raadscommissies. leden die volgens hem de verschillende wijkraad- en wijkbudget commissieleden zo niet mochten benaderen. We zouden ze meer moeten waarderen. Uiteraard doen wij dat allemaal en die opmerking, van de zelden sprekende D66 woordvoerder raakte kant noch wal. Ook de oppositiewoordvoerders van GL en PvdA vonden het maar onzin. Echter laatst genoemde woordvoerster had ook kunnen refereren aan het feit dat het onderwerp op de agenda komt in de stedelijke commissie. Zij was het immers ook die dit meermaals heeft aangegeven.

Toen na de schorsing de vergadering werd hervat, nam mijn collega Overink het stokje over, en heb ik buiten uitgebreid gesproken met de bewoners uit de wijk. In dat gesprek werd mij nogmaals duidelijk gemaakt dat; zowel de wijkraad als de commissie wijkbudgetten voor geen meter lopen en er allerlei “kruisverbanden” zijn en tevens grote irritaties over en weer. Er moet op korte termijn een nieuwe en gedragen wijkraad komen te zitten. Uit welke personen deze zal bestaan is ons als BBE om het even, maar duidelijk is dat het “huis” op orde moet worden gebracht. Wellicht kan de nieuwe  Stadsdeelmanager Zuid hierin een rol vertolken en als mediator en adviseur van belang zijn. Wij zullen er de komende tijd op blijven hameren, net zolang tot de wijk krijgt en heeft wat het nodig heeft en verdiend en dat is een gedragen en goed functionerende wijkraad.