Zwemmen of Verzuipen

Niels van den Berg 22.09.2017

Eerst bezuinigen en een jaar later voor het “badwater” structureel een ton per jaar erbij??!!

In 2016 besluit de gemeenteraad van Enschede om 272.000 te bezuinigen op de zwembaden. Wij hebben destijds al gesteld dat realisatie van een nieuw zwembad zeer aannemelijk niet mogelijk is zonder te voldoen aan de onlangs doorgevoerde bezuiniging. Nu de plannen gereed zijn wordt duidelijk dat er naast een investering van bijna 16 miljoen euro met een kapitaallast van 925.000 euro per jaar ook nog eens een structurele financiering van bijna 100.000 euro per jaar wordt gevraagd!!! Een uitkomst die wij destijds al voorspeld hebben en waar wij meer dan kritisch naar gaan kijken.

Daarnaast is scenario 4 het meest ideale en vooral ook gewenste scenario van en voor bezoekers. Juist! De inwoners van onze stad. In dat scenario gaat het om een investering van ruim 20 miljoen en een jaarlijks tekort van 471.000 euro. Kortom waar eerst 272.000 bezuinigd werd, wordt er in het meest gewenste scenario jaarlijks bijna 5 ton “subsidie” gevraagd!! Dat lijkt onder huidige omstandigheden niet verantwoord en alle logica ontbreekt wanneer we dat tegenover de bezuiniging van amper een jaar geleden plaatsen.

Naast de forse bedragen die bovenstaand genoemd staan gaan De zwembaden in Glanerbrug EN Enschede Noord verloren.De BBE fractie zal kritische vragen gaan stellen en indien nodig (daar ziet het nu naar uit) tegen stemmen op het raadsvoorstel. Om gehoor te geven aan de wensen van de Enschedese bevolking lijkt het ons niet meer dan logisch dat de vraag gesteld wordt; mag zwemsport geld kosten? Een vraagstuk waar de partijen tijdens de aankomende verkiezingen dan maar kleur moeten bekennen.