Voor u gelezen…

Ben Sanders 27.10.2017

Gemeente Enschede sluit nieuwe contracten af met zorgaanbieders m.b.t. Ondersteuning bij het huishouden

Per 1 januari 2018 heeft de gemeente Enschede nieuwe contracten gesloten met veertien zorgaanbieders die ondersteuning bij het huishouden in hun pakket hebben. Elf van deze zorgaanbieders hebben op dit moment ook al een contract. Het beleid voor ondersteuning bij het huishouden is in april 2017 gewijzigd. Daarom moeten de oude contracten worden vervangen door contracten waarin dit nieuwe beleid is opgenomen.

Cliënten die momenteel ondersteuning krijgen van een zorgaanbieder die vanaf 1 januari geen contract meer heeft, ontvangen deze week een brief met uitleg over hoe ze kunnen overstappen. Zij behouden hun indicatie en kunnen kiezen uit één van de veertien gecontracteerde aanbieders:

 • Alfa en Zorg
 • Aster Zorg
 • Beter Thuis Wonen Thuiszorg
 • BiOns BV
 • BTK Zorg
 • De Nieuwe Zorg Thuis
 • De Posten
 • Deva Zorg en Welzijn
 • Carinova
 • Thuisgenoten
 • Thuiszorg Eanske
 • TZorg
 • Zorg en Plezier
 • Zorggroep Manna

Hulp en cliënt blijven waar mogelijk, bij elkaar

De meeste huidige zorgaanbieders hebben ook volgend jaar weer een contract met de gemeente. Enschede heeft in totaal ongeveer 4500 cliënten die ondersteuning bij het huishouden krijgen. Hiervan moeten 550 cliënten in 2018 overstappen naar een nieuwe zorgaanbieder. Van de zorgaanbieders die een nieuw contract met de gemeente hebben gesloten verwachten we dat ze met de niet-gegunde zorgaanbieders in overleg treden over de mogelijkheden tot eventuele overname van personeel. Deze afspraak was opgenomen bij de aanbestedingseisen om daar, waar mogelijk, hulp en cliënt bij elkaar te houden.

Aanbesteding op basis van nieuw beleid

Door een uitspraak van de rechter moesten gemeenten de regels over de huishoudelijke ondersteuning aanpassen. Gemeenten mogen nog steeds het begrip ‘schoon en leefbaar huis’ gebruiken, maar moeten duidelijker aangeven wat er gedaan wordt en hoe vaak. Enschede heeft vanaf april dit jaar de werkwijze op basis van het nieuwe beleid geleidelijk ingevoerd.

Wat is er veranderd bij de ondersteuning bij het huishouden?

In plaats van twee pakketten (basis- en pluspakket), is er nu één basismodule voor een ‘schoon en leefbaar huis’ en vijf aanvullende modules die waar nodig kunnen worden ingezet. Per module wordt aangegeven hoe vaak welke werkzaamheden moeten worden verricht. Daarmee kunnen cliënten precies zien welke ondersteuning ze van hun zorgaanbieder kunnen verwachten. Informatie hierover kunt u vinden op www.wijkteamsenschede.nl onder het tabblad ‘vragen’.

Bron: Gem.Enschede.