Aandacht vergroot de kansen van en voor mensen

Barry Overink 17.11.2017

Afgelopen maandag bij het vaststellen van de begroting voor 2018 hebben wij als Burgerbelangen Enschede een motie ingediend om een pilot uit te voeren onder minimaal 100 personen die langer dan twee jaar een uitkering krijgen en daarmee een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Met deze pilot willen wij graag dat er aan deze groep veel meer aandacht wordt besteed dan enkel het reguliere gesprek van 1 x per jaar. Wij geloven namelijk veel meer in het schenken van aandacht aan de persoon zelf, dan enkel te kijken naar de rechtmatigheid van de uitkering die hij of zij ontvangt.

Wij vinden dat de focus moet worden verlegd. Minimaal 6 keer per jaar moet er een uitgebreid contact moment zijn waarbij het niet alleen gaat om diploma’s maar ook om hobby’s, ambities en wat hij of zij ook daadwerkelijk kan. Wanneer de gemeente een beter beeld heeft van de werkzoekende, dan is deze ook makkelijker te plaatsen en te begeleiden naar een baan.

Na een jaar zal deze pilot worden besproken met de gemeenteraad en kijken wij of aandacht aan het bestand inderdaad het gewenste effect heeft.

Alle 39 leden van de raad hebben met deze motie ingestemd.

Gewoon samen doen…​