Handhaving woonoverlast

Marc Teutelink 17.11.2017

In 2015 hebben we besloten om onzelfstandige bewoning te reguleren middels een bestemmingsplan. Dit omdat wij vinden dat het belangrijk is om concentratie van onzelfstandige bewoning te voorkomen. Afgelopen maandag is dit eindelijk ook daadwerkelijk geregeld en is het bestemmingsplan goedgekeurd door de raad!

Een bestemmingsplan mag dan wel concentratie van onzelfstandige bewoning oplossen, het lost niet zomaar woonoverlast op! Ook niet alle woonoverlast is te wijten aan onzelfstandige bewoning. We zien als reactie op het reguleren van onzelfstandige bewoning ook dat er door bepaalde groepen wordt uitgeweken naar alternatieven en wordt de regulering omzeild door in plaats van kamers te verhuren, studio’s te bouwen en te verhuren! Ook concentratie van studio’s zijn wat ons betreft onwenselijk, dus ook daar gaan we mee bezig…

Woonoverlast is een enorm ingewikkeld probleem en dat vereist ook inzet door team handhaving. Maar om woonoverlast überhaupt goed aan te pakken is een zeer intensieve integrale aanpak noodzakelijk. Als raad hebben we prioriteit gegeven aan:

  • (het voortzetten van) afspraken met woningcorporaties over het bieden van geschikte woonruimte voor de kwetsbare groepen in de samenleving;
  • het instellen van een gemeentelijk meldpunt voor woonoverlast;
  • het oprichten van een stedelijk team waar de aanpak van woonoverlast gecoördineerd wordt.

Afgelopen maandag tijdens de begrotingsraad, hebben wij als BBE ook een amendement ingediend om extra budget vrij te maken voor handhaving van de woonoverlast met een opdracht aan het college om de intensieve integrale aanpak verder uit te werken…

Deze is unaniem aangenomen.

Gewoon samendoen…