Stem lokaal in het stemlokaal

Niels van den Berg 16.12.2017

Nog één vergadering te gaan en dan zit het jaar 2017 erop! Ook mijn werkgever doet de deuren twee weken dicht. Na korte vakantie zal het campagne circus richting de verkiezingen alweer starten. Het eerste kwartaal van 2018 zal zeer intensief zijn. Nu al is het merkbaar dat deze verkiezingen voor de deur staan. Lijsten en partijprogramma’s die zijn vastgesteld en het vertrouwen dat wordt uitgesproken in de mensen die op de lijsten staan.

Ook ik ben trots dat ik de BBE lijst mag aanvoeren namens onze partij. Met veel nieuwe gezichten die zich de afgelopen jaren aan ons verbonden hebben. Onze partij is enorm gegroeid. Dat is een vorm van waardering voor de manier waarop wij invulling geven aan lokale politiek. Zelf mag ik inmiddels al bijna acht jaar de volksvertegenwoordigende rol vertolken. Ik ben de mensen die mij die mogelijkheid bieden door vertrouwen in ons uit te spreken, daar dankbaar voor. En voor wat betreft mijn collega’s, daarvoor gaat diezelfde vlieger op.

Door goed met onze achterban te communiceren en inzichtelijk te maken wat wij doen via o.a. De social media is er goed contact met onze kiezers. Dat doen wij in principe wekelijks door berichten te publiceren. Op Facebook bijvoorbeeld wordt het Burgerbelangen Enschede account door ruim 2800 mensen gevolgd! Ter vergelijking zitten de landelijke partijen in Enschede zo rond de 300.

Daaruit blijkt ook onze kracht en het zou mooi zijn als die kracht wordt omgezet in nog meer slagkracht. Met een heel diverse lijst van geboren en getogen Enschedeërs gaan wij de verkiezingen van 2018 in. Ik heb stellig de overtuiging dat wij zomaar eens de grootste partij van onze gemeente kunnen gaan worden. Met iets extra inzet van hen die ons in het verleden al steunden moet het een succes gaan worden. Om nog een extra stap te kunnen maken is het nodig dat onze achterban hun familie, buren en vrienden aanspoort om in 2018 lokaal te gaan stemmen. Ik maak graag van deze gelegenheid gebruik om eenieder daar nu al toe op te roepen. Het is voor het eerst in aanloop naar deze verkiezingen maar zeker niet de laatste en ik besluit met onze slogan: “Gewoon Samen Doen” en stem verstandig: “Stem lokaal in het stemlokaal!

Tot slot wens ik eenieder prettige feestdagen en een voorspoedig 2018