Lokale partij, versplintering en stabiliteit

Niels van den Berg 09.02.2018

Stem lokaal!

Het is een veel gehoorde kreet. Stem lokaal in het stemlokaal! Maar waarom is dat dan zo anders dan een stem op een lokale afdeling van een landelijke partij? Uit onderzoeken is gebleken dat raadsleden van lokale partijen dichter bij de burgers staan doordat zij meer een afspiegeling zijn van de samenleving. Een ander belangrijk feit is dat lokale partijen geheel onafhankelijk kunnen werken omdat er geen enkele binding is met de provincie en de partijtop in den Haag. En zo zijn er nog meer beweegredenen op te noemen om te stemmen op een lokale partij (De 10 voordelen van een zuivere, democratische, lokale partij).

Dat de kiezer dit ook steeds meer doet, blijkt uit de percentages die langzamerhand naar 30% gaan. 30% van de stemmen gaat naar een lokale partij en dat zal alleen nog maar gaan groeien!

Versplintering

Het is algemeen bekend. Wil je als partij speerpunten realiseren dan dien je in het Nederlandse politieke stelsel bij de verkiezingen ofwel de meerderheid van het aantal zetels te behalen, ofwel dien je deel te nemen aan een coalitie. Meestal zijn er echter meerdere partijen nodig om een meerderheid te behalen. En dat betekent dat het alom bekende ‘water bij de wijn’ principe om de hoek komt kijken. Uiteraard kun je als partij ook kiezen om niets in te leveren, maar vaak eindigt dat in vier jaar lang roepen in een woestijn zonder enige invloed.

Iedere partij heeft meerdere speerpunten in haar programma staan en dus sneuvelen er onherroepelijk een aantal op het moment dat een partij haar verantwoordelijkheid neemt. In de volksmond wordt dat vaak uitgelegd als kiezersbedrog. Daarmee gepaard gaande zie je vaak het gevolg dat men de volgende keer stemt op een partij die, ofwel al in de coalitie zat, ofwel nieuw is ontstaan. En dan is de cirkel weer rond. Want zo’n willekeurige partij komt net als alle anderen ook voor de keuze te staan: realiseren (lees kiezersbedrog) of in de oppositiebanken?

Met de vele nieuwe partijen in Enschede die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen ligt hier die vorm van versnippering op de loer. De slagkracht wordt er alleen maar minder door.

Stabiliteit

De nieuwkomers deze verkiezingen zullen ongetwijfeld proberen om in dat gat in de markt te springen. Met veelal nieuwe onervaren mensen op de barricades. Veel kandidaten op dergelijke lijsten hebben niet of nauwelijks in de gaten dat zij slechts stemmentrekkers zijn voor hun kopman of kopvrouw.

PVV en DENK zijn partijen die in Enschede in principe niet nodig zijn. Alle pijlen richten op de islam is een visie die wij meer een tekortkoming vinden, dan dat dit getuigt van vertrouwen in de Enschedese samenleving met ook mede Enschedeërs die de islam aanhangen.

Daar zet ik DENK (in het Turks “gelijkwaardig” ) tegenover. Landelijk de partij met kopstuk Kuzu en met stokpaardjes ‘discriminatie en het gelijkheidsbeginsel’. Totaal overbodig want dit zijn uitgangspunten die een vanzelfsprekendheid zijn.

Wanneer ik kijk naar onze lijst met kandidaten dan zie ik een gezonde en kwalitatieve mix van jong en oud, man en vrouw, verschillende achtergronden en vooral ook kennis en kunde binnen alle beleidsterreinen die om de hoek komen kijken bij het raadslidmaatschap. Burgerbelangen Enschede is in allerlei opzichten enorm gegroeid de afgelopen jaren. Een stabiele partij die haar verantwoordelijkheid neemt wanneer de stad erom vraagt. DÉ partij voor alle Enschedeeers.

Ik kijk dan ook vol vertrouwen uit naar 21 maart in de volle overtuiging dat veel stadsgenoten onze partij zullen steunen als zijnde DÉ lokale stabiele partij van Enschede en voor Enschede.

Gewoon samen doen!