(Top) Sportcampus Diekman

Niels van den Berg 09.02.2018

Tijdens behandeling van het raadsvoorstel herfinanciering FC Twente opperde ik naar aanleiding van een opmerking van ( destijds) technisch directeur Jan van Halst, dat FC Twente met de jeugdopleiding weer terug zou moeten gaan naar de historische gronden van het Diekman.

Ondertussen waren er al vergevorderde besprekingen rondom een verregaande samenwerking tussen alle amateur voetbalclubs op het Diekman terrein, die met grote interesse door ons zijn gevolgd en werd ondersteund. Burgerbelangen heeft vervolgens FC Twente gekoppeld aan de amateurclubs, waarna wij er tussenuit zijn gegaan met groot vertrouwen in de uitkomst.

Onlangs was ik aanwezig bij een wedstrijd van FC Twente. Het thema deze avond betrof ‘sportcampus Diekman’. De wethouder zat voorafgaand aan de wedstrijd met de provincie, KNVB, de amateurclubs en overige relevante partijen om tafel tijdens een etentje. Toen ik plaats nam op de tribune kwam het hele gezelschap eraan. Ik kreeg een schets te zien en hoorde over een pakkende promo film.

De eerste schets maakte mij trots en blij. Het is goed om te zien dat de wethouder het initiatief vanuit de clubs en onze partij heeft opgepakt en dat de eerste stappen zijn gezet. Dat hij het woordje “top” tussen haakjes is vergeten nemen we hem niet kwalijk. Dat zal een verschil van inzicht zijn. Ik ben al meer dan tevreden dat de ideeën langzaam aan gestalte krijgen. De komende periode zullen wij ervoor zorgen dat het onder de aandacht blijft.