Inloopavond zonnepanelen Stroinkshuis 29 oktober 2018

Lourraine Lents 05.11.2018

Het Stroinkshuis in Zuid was afgelopen maandag het toneel voor een informatieve avond over het initiatief van een tweetal energiecorporaties voor 3 zonneparken in het buitengebied van Enschede.

Veel van de aanwezige omwonenden dragen het milieu een warm hart toe. Diverse mensen hebben hun dak al vol liggen met zonnepanelen. Zo vertelde een van de bewoners dat hij deze zomer 700m2 zonnepanelen had laten leggen op zijn perceel. Een andere familie vertelde vol trots zelfvoorzienend te zijn met elektriciteit en dat zij zelfs in staat zijn om energie op te slaan. Prachtige particuliere initiatieven die een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van onze stad!

OmwonendenĀ  waren echter ook kritisch zo bleek later op de avond. Aansluitend op de druk bezochte inloopsessie, was er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de wethouder en de verantwoordelijke ambtenaren. Hier werd dankbaar gebruik van gemaakt. De volgende aandachtspunten kwamen naar voren:

  • Aandacht voor de impact op de natuur
  • Aandacht voor de beschikbaarheid en betaalbaarheid van landbouwgrond
  • De impact van innovatie en de milieuladder
  • De status van het energiebeleid en hoe passen deze zonneparken hierin.
  • Aandacht voor dakoppervlakte!

Voor ons goed om te weten wat er leeft in de samenleving, zodat we deze punten ook mee kunnen nemen als dit onderwerp in de Raad wordt besproken.

– –