Stadsdeelcommissie Zuid

Gert Kel 05.11.2018

Afgelopen dinsdag waren we als Stadsdeelcommissie te gast bij het Bonhoeffer College aan de Geesinkweg. Met betrekking tot deze druk bezochte vergadering even in vogelvlucht een verslag van een paar in het oog springende agendapunten.

De Magneet 

De commissie is bijgepraat over de stand van zaken en de communicatie met huurders en wijkraad. De Magneet heeft in eerste instantie twee brieven van de gemeente gekregen waarin de huur per 2019 zou worden opgezegd. Dit was voorbarig en had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Wethouder Kampman heeft hier positieve gesprekken over gevoerd met de gebruikers van wijkcentrum de Magneet en de aangekondigde huuropzegging is teruggedraaid. Burgerbelangen Enschede -die ook gesprekken met de wijkraad heeft gevoerd-,  zal het vervolgproces goed blijven volgen.

Doorontwikkeling Kinderboerderij De Wesseler 

Het Zone.College (v.m. AOC+ Groene Welle) maakt dankbaar gebruik van kinderboerderij de Wesseler. Het Zone. College is de derde partner. “De huidige samenwerking met de kinderboerderij is vooral gericht op stages voor leerlingen. Dit wil het Zone.College in de toekomst graag gaan uitbouwen naar een situatie waarin de kinderboerderij een verlengstuk is van de school. De kinderboerderij is een mooie locatie waar heel goed praktijk onderwijs kan worden aangeboden en waar de leerlingen tevens met andere doelgroepen in aanraking komen. BBE wordt er vrolijk van dat deze initiatieven een “win-winsituatie” zijn.

Presentatie winkelcentrum Zuid

Fase 3 is nu aan de gang. BBE heeft -mede door een aantal mails- naar voren gebracht dat de verkeersveiligheid rondom het winkelcentrum Zuid veel te wensen overlaat. Gezien de vele reacties uit de zaal, die ook met voorbeelden zijn gekomen, was deze inbreng zeker geen overbodige luxe.  De verkeersveiligheid is op de aandachtspuntenlijst gezet. “Wordt vervolgd”.

Stadsdeelagenda – vervolgproces 

Waar gaan we de komende 4 jaar in de Stadsdelen werk van maken en welke inzet van mensen en middelen hebben we daarbij nodig? De Thema’s zijn veiligheid, wonen en leven (afval), jeugd, duurzaamheid, voorzieningen, werk en meedoen. Dit moeten we samen realiseren met en door bewoners, partners en gemeentelijke afdelingen. Alles in een begrijpelijke taal die door iedereen wordt verstaan. De hamvraag is: hoe gaan we dat doen? Dat weten we nu nog niet precies! In ieder geval wel samen met wijkraden en partners. Maar we willen ook vernieuwen, innoveren en ontdekken en door eventueel gericht te experimenteren met nieuwe vormen van “samen doen” dus bewonersparticipatie, dichtbij u in de wijken en buurten. Mocht u tips hebben om zoveel mogelijk wijkbewoners en doelgroepen bij elkaar te krijgen, dan horen we dit heel graag.

–  –