Het einde van een zeer bewogen jaar is weer in zicht

Ben Sanders 23.12.2018

Nu we met z’n allen ras naar het einde van het bewogen jaar 2018 hollen en de kerstdagen weer voor onze deur staan wordt het weer een vanzelfsprekendheid om meer aan de medemens te denken, waarom doen we dat eigenlijk bijna alleen in deze tijd? Die vanzelfsprekendheid heeft  toch niet alleen met de kerstgedachte te maken of met donkere winterse dagen? Wordt het niet weer eens tijd om ons wat meer te bekommeren om de medemens die het altijd of doorgaans moeilijk hebben vooral in deze voor velen moeilijke tijd?

Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat er met name in de Kersttijd zo openlijk bij wordt stil gestaan en er in de rest van het jaar veel minder bij stil wordt gestaan en het allemaal zo gewoon is? Het is droevig dat er nog steeds zoveel mensen met de feestdagen anno 2018 zijn aangewezen op bijv. de voedselbank. Ja en dat, in een land welke wereldwijd bekend staat als een “rijk en welvarend land”. Laten we daarom met elkaar de warmte zoeken, elkaar steunen en ons vasthouden aan die oude gedachte: “Vrede op aarde en in de mens een welbehagen” en laten we blijven geloven in de toekomst. Kijk om u heen of u iets kunt betekenen voor uw medemens die het moeilijk heeft! Samen de schouders er onder en vertrouwen hebben in die toekomst, ja dat verlicht al heel veel.

Wij, als fractie Burgerbelangen, hopen dat wij het afgelopen jaar ook weer uw belangen zo goed mogelijk hebben vertegenwoordigd en we kunnen u beloven dit volgend jaar wederom naar eer en geweten te zullen blijven doen. Als grootste partij in de gemeenteraad hebben wij bij de vorming van de coalitie gestreefd naar het Enschede Akkoord. Het akkoord van de burger. Dat samen met het coalitie akkoord is nu ons gezamenlijke “Bestuursakkoord”. Met die twee documenten als basis en als leidraad, willen wij ook de komende jaren er weer voor u zijn om zoveel mogelijk de gezamenlijke belangen binnen ons mooie Enschede te behartigen en te verwezenlijken.

De raadsleden, het bestuur en overige leden van Burgerbelangen Enschede wensen u allen een heel fijn en vredig kerstfeest toe en wij wensen een ieder een heel goed en gezond 2019 toe. En, U weet het: “Afspraak is afspraak en Gewoon Samen Doen!” – Bon Noëll pour vous!
Gelukkig en Zalig Kerstfeest

– –