Als een vis in het water?

Marc Teutelink 18.01.2019

In 2017 stemde de voltallige fractie van Burgerbelangen Enschede tegen de zwembadvisie. Een structureel exploitatie tekort van ruim €90.000 schatten wij destijds al in als “niet realistisch”; wij voorzagen een nog groter tekort. “Mag zwemmen geld kosten?”, blijft hierbij de belangrijkste vraag! Wij vinden van wel, maar niet onbeperkt en ook niet ten koste van alles. Met dit in ons achterhoofd en omdat wij zwemmen en de (breedte) zwemsport wel degelijk belangrijk vinden, hebben wij tijdens de coalitieonderhandelingen ingestemd met de zwembadvisie van destijds. Tegelijkertijd hebben wij ook aandacht geëist voor decentraal zwemmen en daarvoor zelfs budget vrijgespeeld. Iets wat misschien wel een noodzaak wordt gezien de nieuwe ontwikkelingen.

Onlangs heeft de wethouder met de raad een aantal mogelijke dilemma’s gedeeld via een brief en (fysieke) aanpassingen aan de zwembadvisie voorgesteld en daarbij tegelijkertijd een waarschuwing afgegeven dat de kosten aanzienlijk zouden kunnen gaan stijgen. Meerkosten van minimaal €2 miljoen wordt er ingeschat, Er van uitgaand dat de voorgestelde locatie van het nieuwe zwembad geen extra geld kost. Daarbij zijn nog kostenverhogingen mogelijk vanwege de door de raad geëiste aanpassingen m.b.t. recreatief zwemmen en duurzaamheid.

Wel heel bijzonder is dat er wordt voorgesteld om de ligging van het nieuwe zwembad 150 meter vanaf het huidige buitenzwembad te realiseren. Dus dubbele kassa’s, dubbele horeca, dubbele kleedruimtes, alles dubbel … maar geen kostenverhoging? Er komt geen verbinding tussen het binnen- en buitenzwembad en daarmee creëer je al meteen een decentrale zwemgelegenheid, juist iets wat de raad destijds niet wilde. En wat doet dit met de ruimte voor de nieuwe (top)sportcampus Diekman? Daarnaast betekent dit dat bij sloop van het huidige Aquadrome in de toekomst er een zeer incourante kavel vrij komt! Wat gaan we daar dan weer mee doen? Wij zijn niet positief en ook niet gelukkig met deze nieuwe locatie!

Over een maand worden de feitelijke cijfers gedeeld met de raad. Dan weten we wat de hogere bouwkosten worden, wat de BTW voor Sportaal betekent en wat de vervangingsinvesteringen en wensen als duurzame bouw en exploitatie met recreatief zwemmen doen met het exploitatietekort (wat destijds al was ingeschat op ruim €90.000). Het zou zomaar kunnen dat dit tekort meer dan verdubbeld gaat worden. Destijds heeft de raad gekozen voor de €16 miljoen kostende optie 2 en niet voor de €20 miljoen kostende optie 4; die optie vond de raad te duur. De kosten gaan daar nu mogelijk zelfs ruim overheen. Wij zijn dan ook erg benieuwd wat de andere fracties daar straks van vinden.

Onze fractie was destijds scherp en kritisch op dit dossier en zal dit ook blijven. Wij staan voor realisme en een lerende organisatie. Een organisatie die niet doordendert, maar op basis van voortschrijdend inzicht bereid is om een tussenstap te maken en te kijken naar alle mogelijke scenario’s met de bijbehorende kosten voor het zwemmen in Enschede.

– –

Wordt vervolgd…