Kracht van verenigingen

Barry Overink 18.01.2019

Afgelopen zomer hebben wij in het bestuursakkoord opgeschreven het belangrijk te vinden dat er een omslag moet komen van individueel voorzieningen naar meer algemene voorzieningen. Als we kijken naar onder andere de zorg WMO en ook de participatie wet. De afgelopen jaren zijn er van uit de samenleving en dan met name door sportverenigingen al veel van dit soort initiatieven opgepakt en met succes.
Mooie voorbeelden hiervan zijn o.a. bij Avanti en Richtersbleek die al een ruime dagbesteding hebben op de club en zelfs is uitgebreid tot een echte wijkvoorziening waar zelfs iedere avond een bord met eten klaar staat.

Naast deze succesvolle voorbeelden willen we ook graag andere initiatieven van dagbesteding zien en daarvoor gaan we een aantal pilots draaien in Zuid, Oost, Diekman en West / Noord Enschede. (met een jaarlijkse evaluatie) Het is de bedoeling dat inwoners die nu (zwaardere) zorg ontvangen meer mee gaan doen in de samenleving en een betere invulling van de dagbesteding hebben.

Hiermee zal ook het socialere netwerk vergroten en zal uiteindelijk ook de zorg beter kunnen worden beheerst en misschien zelfs op den duur ook goedkoper. Belangrijk detail van deze pilot is dat deze vraag echt van uit de samenleving komt, o.a. van het cluster Nobersport (4 verenigingen)  en het ontmoetingscluster (12 verenigingen)

Als BBE vinden wij dit een belangrijk signaal en pakken graag deze handschoen op. Wij zullen dan ook instemmen met de 80.000 euro per cluster om dit mogelijk te maken voor de komende 3 jaar. Zodat we ook kunnen zien wat de onderlinge verschillen zijn en een goede afweging kunnen maken hoe we onze zorggelden zo goed mogelijk inzetten en zoveel mogelijk mensen bereiken en het geld ook op de juiste plaats komt.

Wel hadden wij afgelopen maandag nog enkele kritische vragen, deze zijn voor ons als Burgerbelangen goed beantwoord en onderbouwd. Voor onze fractie zal het dus een hamerstuk worden.

Wilt u de bijdragen van BBE en de beantwoording van wethouder Niels van den Berg terug zien, kijk dan op onderstaande link:

https://channel.royalcast.com/webcast/enschede/20190114_1?start=11625598 

– –