Persbericht: Uitreiking “Bertus Aschermanprijs” 2018

Bestuur 28.01.2019

Op zondag 27 januari 2019 is op de nieuwjaarsreceptie van Burgerbelangen Enschede de ‘’Bertus Aschermanprijs 2018’’ uitgereikt aan Bert de Goei, initiatiefnemer van de stichting Vitaliteit en Veiligheid voor Senioren Enschede.

In 2013 is het project op mede initiatief van Bert de Goei opgestart. Na het succes van de eerste pilot is het opgenomen in het gemeentelijk beleid. De stichting heeft inmiddels over de 1000 senioren die hebben meegedaan aan valpreventie. 891 senioren deden mee aan andere bewegingsactiviteiten zoals ouderen-gym, zwemmen, nordic walking of yoga. Men mag wel spreken van een zeer succesvol project in het kader van zelfredzaamheid, het tegengaan van eenzaamheid en een verandering in het sociale beleid van Enschede. Zo succesvol dat het project nu landelijke aandacht krijgt.

Voor senioren in het bijzonder geldt dat regelmatige lichaamsbeweging, gecombineerd met aandacht voor de huiselijke omgeving, leidt tot een toename van de stabiliteit en een verminderd risico op vallen. Ook de psychische gesteldheid, het zelfbewustzijn en de mobiliteit neemt toe. Dit zorgt weer voor een versterking van het sociaal functioneren en een vermindering van het mogelijke sociaal isolement. Dankzij het werk van de stichting VVVS heeft de samenleving zeker 16 miljoen euro bespaard op valongevallen en eerste hulpverlening. Iets om trots op te zijn!

De Aschermanprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon die zich belangeloos inzet voor de stad Enschede of voor haar inwoners. De prijs bestaat uit een bronzen sculptuur en een aanmoedigingsbedrag van € 100,–

Bertus Ascherman

De prijs is vernoemd naar Bertus Ascherman, oud-raadslid, fractiemedewerker en vrijwilliger van Burgerbelangen Enschede (voor de fusie bij AOV/Unie55+). De heer Ascherman heeft zich voor onze vereniging én voor de burgers van onze stad zeer verdienstelijk gemaakt. Vrijwilligerswerk was voor hem een manier van leven, iets wat je in een stad gewoon samen doet. Bertus is in juli 2008 overleden maar nog heel regelmatig komt zijn nalatenschap binnen onze partij naar voren wanneer er in de gemeente onvoldoende aandacht is voor mensen die de hulp van de samenleving in deze stad echt nodig hebben.

Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Roy Bruinsma op telefoonnummer 06 23221871