Nog meer afval op straat sinds begin coronacrisis

Gert Kel 08.05.2020

Bergen grofvuil, plastic en kleding naast ondergrondse containers en lange wachttijden bij de milieustraten en afvalbrengstations. Omdat we door de coronacrisis langdurig thuiszitten, willen we meer afval kwijt dan gebruikelijk. Mensen gebruiken deze periode om thuis te klussen of op te ruimen en produceren daarmee meer afval dan anders.

Behalve het zelf naar de milieustraat brengen, kan iedereen ook tijdens de coronacrisis, nog altijd een verzoek indienen om tegen betaling (voorrijkosten €20 en €1,50 per 10 kilo) het grofvuil te laten ophalen. Sommige mensen willen echter direct van hun grofvuil af, en hebben het er niet voor over om in de rij voor de milieustraat te gaan staan.

Afvaloverlast is op basis van enquêtes de grootste zorg van inwoners. Met name bij de winkelcentra is de overlast dag in dag uit waarneembaar, waarbij opgemerkt moet worden dat de meeste illegale dump van afval plaatsvindt ver voor of na de winkeltijden.

Burgerbelangen Enschede heeft veelvuldig contact met gemeenten waar positieve resultaten zijn behaald met camerahandhaving tegen de illegale afvaldump. Wij hebben dan ook gevraagd om soortgelijke camerahandhaving in Enschede op bepaalde hotspots. De raad kon zich hier in meerderheid in vinden en op termijn komt er inderdaad een proef met camerahandhaving op drie plekken.

De Corona crisis lijkt ons een uitgelezen moment om te beginnen en wij zijn dan ook benieuwd wanneer de handhaving dan ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden en zullen daar de wethouder ook naar vragen.