Rare tijd….

Bestuur 22.05.2020

Als voorzitter van Burgerbelangen Enschede spreek ik als eerste de wens uit dat U allen gezond en relatief makkelijk door de rare tijd die we doormaken komt. Rare tijden nopen ons tot creatieve oplossingen. Waar wij vele dingen hadden gepland heeft de Corona crisis er voor gezorgd dat dit niet door kon en kan gaan.

Voorlopig althans, want bij┬áBurgerbelangen Enschede is uitstel geen afstel. Het bestuur had een viertal “Geel Op Straat” dagen gepland. We zouden met fractie, bestuur, wethouder en leden de straat op om ons letterlijk te laten zien. De 1e dag had 21 maart plaats moeten vinden; een ‘opruimdag’ waarbij we met inwoners in gesprek zouden gaan en bloemenzaad zouden uitdelen. Die zaadjes hebben wij inmiddels verdeeld onder onze leden middels een brief met onderstaand gedicht.

 

“Bizarre tijden, we mogen elkaar helaas niet zien.
Hopelijk vinden we snel de juiste weg in de omgang met COVID-19.

Helaas hierdoor geen BBE actie ‘geel op straat’.
Maar gewoon samen doen, dat is iets dat doorgaat.

Samen overwinnen, samen staan we sterk.
Daarom een toekomstig bloemetje voor kleur in dit tijdperk.

Een bloemetje om jouw ogen te strelen.
En een paar zakjes om aan jouw naasten uit te delen.

Post op sociale media met #053bloeit het resultaat.
Zet Enschede in bloei, een BBE-actie van formaat.

Blijf gezond, let op je medemens.
Met z’n allen hier gezond uitkomen is ieders wens.

Rutte zei het al, we zijn met 17 miljoen.
In deze tijd moeten we het ook gewoon samen doen”

 

De 2e dag die gepland stond voor juni en in het teken zou staan van ouderen kan door de deels gesloten verzorgingshuizen ook niet doorgaan. Over de 3e en 4e dag in Oktober en December kunnen we helaas nog geen uitsluitsel geven. Wij hopen dat de maatregelen dan zo versoepelt zijn dat er geen belemmeringen meer zijn.

Daarnaast vindt er ook altijd begin mei de algemene ledenvergadering plaats. Ook deze kon helaas niet doorgaan. Deze hebben we ook uitgesteld en zal plaatsvinden ergens in September/Oktober als de omstandigheden dit toelaten. Mocht dan nog de mogelijkheid tot samenkomen er niet zijn dan zullen wij een andere oplossing zoeken.

Rest mij niet veel anders dan U een fijne, bloemrijke, maar vooral mooie zomer te wensen in gezondheid voor U en Uw naasten.